Aktualności
3 Lutego
2022

Umowa na wykorzystanie platformy PureApta z gwarancją udziału w przyszłych zyskach

2 lutego 2022 Pure Biologics podpisała umowę gwarantują podział zysków z komercjalizacji aptameru opracowywanego w ramach zlecenia na badania kontraktowe.

Przedmiotem zlecenia jest opracowanie aptameru, czyli krótkiego łańcucha DNA wiążącego określone cząsteczki, a w tym wypadku rozpoznającego specyficzne białko. Selekcja aptameru wykorzystywać będzie autorską platformę PureApta™. Zlecenie podlega jednorazowemu wynagrodzeniu („upfront payment”), w wysokości 214’000 PLN.

W dodatku do zlecenia, z Klientem została podpisana umowa gwarantująca podział w zyskach. Na mocy tej umowy, Spółce przysługuje sześcioprocentowy udział w zyskach netto Klienta z komercjalizacji rozwiązania terapeutycznego wykorzystującego opracowywany aptamer („success fee”). Komercjalizacja może nastąpić na drodze sprzedaży czy licencjonowania rozwiązania na każdym etapie jego rozwoju.

Opracowywany na rzecz Klienta aptamer będzie przez niego wykorzystany w projekcie nowatorskiego rozwiązania terapeutycznego o potencjale antywirusowym, w którym kluczowe będzie specyficzne i silne wiązanie wybranego celu molekularnego.

Jestem niezwykle zadowolony z podpisanej umowy. Pokazuje ona jak szeroki jest potencjał zastosowania naszej platformy, który dostrzegamy nie tylko my, ale również wiele podmiotów z branży. A zapis dotyczący udziału w przyszłych zyskach jest dla nas równie istotny, gdyż wierzymy, że PureApta™ daje wiele możliwości komercjalizacji, także wśród kandydatów na leki – powiedział dr Filip Jeleń, Prezes Zarządu Pure Biologics S.A.

Jest to kolejny przykład komercjalizacji efektów platformy PureApta™, powstałej w wyniku realizacji projektu B+R dofinansowanego z Funduszy Europejskich oraz krajowych. W listopadzie Spółka informowała o zawarciu umowy licencyjnej udostępniającej technologię aptamerową Pure Biologics do badań i rozwoju w projektach firmy Novaptech, z możliwością komercjalizacji wypracowanych tam rozwiązań.

Zawarta umowa i wynegocjowane podejście gwarantujące podział w zyskach to pierwsze takie przedsięwzięcie dotyczące PureApta™. Pozwoli ono zebrać niezbędne doświadczenie i wypracować rozwiązania, które posłużą do komercjalizacji rezultatów trwających projektów B+R, nie tylko z obszaru aptamerów, ale przede wszystkim z obszaru kandydatów na lek opartych o przeciwciała.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów