Historia

Pure Biologics zostało założone w 2010 roku we Wrocławiu.

Założycielami byli absolwenci i naukowcy Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2012 Spółka związała swoją działalność z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, przenosząc do niego swoje laboratorium oraz siedzibę. Na samym początku realizowano głównie badania kontraktowe z dziedziny life science, w szczególności usługi produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych.

Od 2013 roku Spółka prowadzi własne działania badawczo-rozwojowe, które dały impuls do pierwszych prac nad platformami technologicznymi do selekcji in vitro przeciwciał i aptamerów oraz innych projektów. W tym samym roku Spółka pozyskuje pierwsze dotacje krajowe oraz zagraniczne na rozwój swoich pomysłów.

W 2014 roku Pure Biologics przekształcono ze spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie rozpoczęły się prace nad kolejnymi projektami badawczymi i budowaniem marki.

W 2015 roku, na bazie opracowywanej platformy do selekcji aptamerów, Pure Biologics zgłosiła swój pierwszy patent. Obejmuje on unikalne modyfikacje selekcjonowanych aptamerów, zwiększające ich selektywność oraz siłę oddziaływania.

Od 2016 roku Spółka intensywnie prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe, budując szerokie portfolio projektów rozwoju leków i wyrobów medycznych o zastosowaniu terapeutycznym.

W sumie, w latach 2017-2019 Pure Biologics uruchomiła pięć dużych projektów z obszaru terapeutycznego (immunoonkologia oraz choroby rzadkie) opartych na swoim własnym know-how i platformach technologicznych. Na projekty te Spółka pozyskała dofinansowanie na ponad 120 mln zł. Równocześnie, Pure Biologics rozpoczęła realizację innych projektów B+R – projektów partnerskich, których celem jest dalszy rozwój technologii i know-how oraz zdobywanie doświadczenia i kontaktów biznesowych. W ramach tych działań Pure Biologics pracuje nad nowoczesnymi rozwiązaniami biotechnologicznymi, współpracując z ponad 10 instytucjami naukowymi z Europy.

Pure Biologics przez prawie osiem lat nie korzystała z kapitału obcego i była w całości samofinansowana. Zmiana modelu biznesowego w 2017 roku i przesunięcie środka ciężkości z badań kontraktowych w kierunku własnych prac badawczo-rozwojowych, skłoniło Spółkę do poszukiwania inwestorów.

W 2018 roku Pure Biologics została przekształcona w spółkę akcyjną, której akcje są notowane na rynku NewConnect. Do 2020 Spółka pozyskała od inwestorów blisko 13 milionów zł na wkład własny do projektów B+R z autorskiego portfolio.

Kontynuując strategię rozwoju, w 2020 roku Pure Biologics przeniosła notowania swoich akcji na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przeprowadziła dodatkową emisję akcji, która przyniosła 54 milionów zł.

2010
założenie Pure Biologics
2011
pierwsi partnerzy biznesowi w obszarze białek rekombinowanych
2012
przeniesienie siedziby i laboratoriów do Wrocławskiego Parku Technologicznego
2013
uruchomienie własnych aktywności B+R
2013
pierwsze projekty B+R z dotacjami krajowymi i zagranicznymi
2014
przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2015
pierwsze zgłoszenie patentowe dotyczące aptamerów
2016
rozpoczęcie własnych badań nad rozwojem technologii selekcji cząsteczek aktywnych biologicznie - przeciwciał i aptamerów
2017
projekty PB001 oraz PB002 uzyskują finansowanie
2017
Pure Biologics członkiem konsorcjum w projekcie programu Horizon2020
2018
przekształcenie w spółkę akcyjną i wejście na rynek NewConnect warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
2019
projekty PB003, PB004, PB005 oraz PB006 uzyskują finansowanie
2020
patent dotyczący aptamerów przyznany w USA
2020
przejście na Rynek Główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
2021
patent dotyczący aptamerów przyznany w UE
2022
Utworzenie spółki celowej, zorientowanej na przyspieszony rozwój i komercjalizację projektu aptamerowego PB103
Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów