Polityka prywatności

Cenimy Twoją prywatność. Niniejsza Polityka prywatności strony internetowej ustanawia podstawowe zasady pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i zabezpieczenia danych o użytkownikach strony internetowej. Decydując się na korzystanie ze strony internetowej Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu Użytkownicy akceptują zasady Polityki prywatności dla tej strony internetowej. Jeżeli nie zgadzasz się z którąkolwiek z zasad, prosimy o nie korzystanie ze strony internetowej Pure Biologics S.A.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE – RODO. Rozporządzenie nałożyło szereg obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe.

W ramach podstawowych funkcjonalności strony internetowej nie zbieramy i nie obligujemy do przekazywania Pure Biologics S.A. danych osobowych. W ramach tzw. logów systemowych gromadzimy jedynie informacje systemowe związane bezpośrednio z wizytą na stronie np. takie jak adres IP komputera, z którego przeglądana jest nasza witryna.

Poniżej przedstawiamy zasady, w oparciu o które działa nasza strona internetowa:

1. Strona internetowa https://purebiologics.com wykorzystuje pliki „cookies”, czyli tzw. „ciasteczka”, w związku z niektórymi ze swoich funkcji. Zasady działania plików „cookies” na stronie internetowej https://purebiologics.com, a także cele określa odrębna „Polityka cookies”.

2. Podczas wizyty na stronie internetowej nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas wizyty, adres IP użytkownika, rodzaj przeglądarki, itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową. Dodatkowo nasza strona internetowa gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, stosowana przeglądarka, czas wizyty itp.

3. Głównym celem zbierania danych jest udoskonalenie działania strony internetowej oraz poprawa jakości treści na niej zamieszczanych.

4. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest:
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu i adresem ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712811, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8943003192, oraz numer REGON 021305772.

5. Możesz kontaktować się z Administratorem we wszystkich sprawach dotyczących niniejszej Polityki oraz danych osobowych poprzez adres e-mail: rodo@purebiologics.com

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający
na prowadzeniu działań marketingowych oraz zmierzających do zwiększenia sprzedaży – art. 6 ust. 1 pkt f).

7. Administrator zobowiązuje się zachować w ścisłej poufności wszelkie dane, które uzyskał poprzez stronę internetową.

8. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zostały również zobligowane do ochrony danych osobowych.

9. Administrator przekazuje dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

10. W ramach niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach serwisu i w procesach, które realizuje Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu możemy pozyskiwać i gromadzić dane kontaktowe i inne stanowiące w świetle prawa dane osobowe podlegające ochronie.

11. Jeżeli korzystając ze strony internetowej Administratora podasz swoje dane osobowe jednocześnie wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

12. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych. Jeśli uważasz, że nie ma podstaw byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, możesz żądać ich usunięcia.
d) ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli uważasz, że mamy nieprawidłowe dane o Tobie, a nie chcesz byśmy dane te usunęli, możesz żądać byśmy ograniczyli się jedynie do przechowywania tych danych, albo do innych działań, jakie z Toba uzgodnimy.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. W każdym przypadku gdy przetwarzaniu podlegają dane osobowe, Administrator w swych działaniach kieruje się obowiązującymi przepisami prawa. Z pełną treścią „Polityki ochrony danych osobowych w Pure Biologisc S.A. z siedzibą we Wrocławiu” możesz zapoznać się na stronie internetowej klikając w odpowiednią zakładkę.

14. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich usunięcia.

15. Strona internetowa https://purebiologics.com może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych oraz komponenty stron zawierające mechanizmy i treści pochodzące od dostawców zewnętrznych. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy innych witryn sieci i w każdym przypadku, niniejsza Polityka prywatności strony internetowej nie ma zastosowania do tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności i zastrzeżeniami prawnymi zewnętrznych dostawców.

16. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i uzupełnień niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej, w zakładce: Polityka Prywatności, a każdego użytkownika obowiązuje jej aktualna wersja.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów