Platformy technologiczne

PB012 PureApta

Poszukiwanie nowych leków jest wyzwaniem dla współczesnej nauki i medycyny. Opracowana w odpowiedzi na tę potrzebę platforma PureApta oferuje usprawnioną i wydajną metodę odkrywania nowych biomolekuł o potencjale diagnostycznym i terapeutycznym.

Aptamery, identyfikowane i selekcjonowane na platformie PureApta, to jednoniciowe cząsteczki DNA, które składają się w unikalne trójwymiarowe struktury, umożliwiające im wiązanie praktycznie dowolnego celu z wysokim powinowactwem i swoistością. Platforma PureApta to pierwsza taka modułowa platforma w Polsce, oferująca ogromne możliwości modyfikacji chemicznych w celu dalszego zwiększenia stabilności aptamerów, ich odporności na degradację i właściwości wiążących.

Platforma PureApta to złożone i modułowe środowisko, ułatwiające poszukiwanie nowych aptamerowych kandydatów na leki, a także cząsteczek mających zastosowanie w diagnostyce medycznej i innych obszarach biotechnologii, gdzie wymagane jest specyficzne rozpoznawanie i wiązanie z celem.

ZAŁOŻENIA

Głównym celem projektu PureApta był rozwój, optymalizacja i wdrożenie platformy technologicznej do selekcji unikalnie modyfikowanych, krótkich cząsteczek DNA (aptamerów), które specyficznie oddziałują z różnymi celami molekularnymi.

OPIS

Aptamery są opartą na oligonukleotydach alternatywą dla przeciwciał. Co ważne, różnią się od przeciwciał tym, że są tańsze w produkcji, mniejsze, odporne na trudne warunki, mają zdolność samoistnej renaturyzacji i wykazują niską immunogenność. Projekt PureApta posłużył do opracowania innowacyjnej platformy technologicznej, która wspomaga programy badawcze mające na celu identyfikację aptamerów jako leków celowanych lub cząsteczek o potencjalnym zastosowaniu diagnostycznym.

Platforma PureApta oparta jest o technologię SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment). Cele molekularne aptamerów obejmują małe cząsteczki, białka, antygeny, a nawet całe komórki. Eksperymenty selekcyjne przeprowadzone z wykorzystaniem platformy PureApta naśladują ewolucję poprzez wybór w kolejnych rundach, coraz lepiej wiążących aptamerów, zwieńczeniem czego jest identyfikacja aptamerów, które specyficznie oddziałują z wybranymi celami molekularnymi.

Dla zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu selekcji w porównaniu ze standardową procedurą SELEX platforma PureApta wprowadza unikalne nukleotydy modyfikowane za pomocą reakcji „click chemistry”. Te wyjątkowe modyfikacje zostały zaprojektowane w celu zwiększenia repertuaru oddziaływań pomiędzy aptamerem a celem molekularnym. Aby zapewnić selekcję specyficznych dla celu aptamerów, wprowadza się etapy intensywnej selekcji negatywnej (kontrselekcji) w celu wyeliminowania niewiążących i/lub słabo wiążących oligonukleotydów. Całą procedurę selekcji można precyzyjnie kontrolować, umożliwiając dostosowanie warunków do konkretnych potrzeb danej kampanii. Procedury selekcji kończą się sekwencjonowaniem nowej generacji (NGS) i analizą danych bioinformatycznych w celu zidentyfikowania najbardziej obiecującego aptameru(ów).

Dzięki nowatorskim rozwiązaniom i ulepszeniom istniejących komponentów skrócono czasy selekcji z wykorzystaniem platformy PureApta, jednocześnie zwiększając prawdopodobieństwo odkrycia specyficznych aptamerów.

Skuteczność platformy została potwierdzona i zweryfikowana na podstawie kilkudziesięciu selekcji przeprowadzonych w licznych projektach badawczo-rozwojowych.

POSTĘPY PROJEKTU

Projekt zakończony. Opatentowany został sposób syntezy i oczyszczania unikalnych, modyfikowanych chemicznie nukleotydów, które są główną zaletą opracowanej platformy.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł: Innowacyjna modularna platforma usługowa PureApta do selekcji modyfikowanych aptamerów o zastosowaniu diagnostycznym i terapeutycznym
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość: PLN 2 327 629,50
Wkład Funduszy Europejskich: PLN 1 807 003,90
Start: 1 września 2016
Koniec: 28 lutego 2019

Do pobrania

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów