Strategia rozwoju

Pure Biologics stawia na stabilny i zrównoważony rozwój wszystkich kluczowych dla swojej działalności elementów biznesu – portfolio projektów B+R, kompetencji naukowych oraz biznesowych, bazy infrastrukturalnej oraz sieci kontaktów z dużymi podmiotami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi. Nasze plany zakładają jak najszybsze osiągnięcie niezależności finansowej oraz wykazanie zysków, co pozwoli na rozpoczęcie prac nad naszymi kolejnymi, zaawansowanymi pomysłami. W tym celu skupiamy się na inwestycjach w aktualnie prowadzone, własne projekty B+R, by sprawnie doprowadzić do komercjalizacji ich wyników.

1

Portfolio rozwiązań terapeutycznych

w obszarze innowacyjnych leków biologicznych i terapii pozaustrojowych. Programy badawcze dotyczą cząsteczek terapeutycznych zaliczanych do kategorii first in class w segmencie immunoonkologicznym oraz neurologicznych chorób rzadkich. Program budujemy w oparciu o nasze platformy technologiczne do selekcji przeciwciał i aptamerów.

2

Współpraca komercyjna

z firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi. Współpraca jest oparta o wypracowany przez nas know-how, zaplecze technologiczne oraz wyszkolone kadry. Koncentruje się ona na poszerzających kompetencje naukowe nowych rozwiązaniach oraz budowaniu i wzmacnianiu relacji biznesowych.

3

Źródła finansowania

strategii rozwoju to środki własne i pozyskane ze współpracy komercyjnej, dotacje z funduszy Unii Europejskiej i krajowych do projektów badawczo-rozwojowych oraz środki pozyskane z licencji na opracowane cząsteczki terapeutyczne. W długoterminowej perspektywie, komercjalizacja projektów pozwoli osiągnąć niezależność finansową i środki na realizację kolejnych projektów.

4

Inwestycje w rozwój

będą się skupiać na wykorzystaniu środków finansowych głównie na potrzeby projektów B+R. Duża liczba prowadzonych równolegle projektów wymaga istotnych nakładów, stąd Spółka zamierza inwestować w dalszy rozwój projektów celem zbudowania zrównoważonego portfolio, minimalizacji ryzyka i dążenia do uzyskania przychodów z ich komercjalizacji.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów