Inwestorzy & Media

Pure Biologics to polska firma biotechnologiczna działająca w obszarze nowoczesnych leków biologicznych. Obecna na rynku od 2010 roku, jako pierwsza w Polsce skupiła się na rozwoju nowych, innowacyjnych, a nie tylko generycznych czy biopodobnych, cząsteczek terapeutycznych opartych o przeciwciała i aptamery, a mających zastosowanie w immunoonkologii czy chorobach rzadkich.

W 2018 roku, Pure Biologics zadebiutowała na rynku NewConnect, a w 2020 przeszła na Rynek Główny  Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (jako PURE).

Nasz zespół skupia w sobie doświadczenie zgromadzone w renomowanych grupach badawczych, know-how nabyty przez lata działalności oraz efektywny model operacyjny, które napędzają rozwój własnych projektów badawczych, należących do najbardziej obiecujących sektorów farmaceutyki.

Źródłami finansowania naszego portfolio terapeutycznego są środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, dodatkowo wspierane wpływami z badań kontraktowych na rzecz firm farmaceutycznych i biotechnologicznych z całego świata oraz kapitałem wniesionym przez akcjonariuszy. Długoterminowa strategia zakłada reinwestycję zysków z komercjalizacji naszego portfolio w prace B+R i dalszy rozwój programu badawczego.

Akcjonariat

8,30%
276117 akcji
Filip Jeleń
Prezes Zarządu
5,70%
189720 akcji
Augebit FIZ
86,00%
2861975 akcji
Pozostali akcjonariusze
8,30%
276117 głosów
Filip Jeleń
Prezes Zarządu
5,70%
189720 głosów
Augebit FIZ
86,00%
2861975 głosów
Pozostali akcjonariusze
Tabela akcji i głosów
Akcjonariusz % udziałów % głosów
Filip Jeleń 8,30 8,30
Augebit FIZ 5,70 5,70
Pozostali akcjonariusze 86,00 86,00

Kalendarium i raporty

15 V
2023
Raport kwartalny za I kwartał 2023
16 VIII
2023
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników półrocznych
31 VIII
2023
Raport półroczny za I półrocze 2023
16 X
2023
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
15 XI
2023
Raport kwartalny za III kwartał 2023
19 II
2024
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
18 III
2024
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
27 III
2024
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
31 III
2024
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników rocznych
15 IV
2024
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
30 IV
2024
Raport roczny za rok obrotowy 2023
15 V
2024
Raport kwartalny za I kwartał 2024
Dziś
28 VI
2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
17 VIII
2024
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników półrocznych
16 IX
2024
Raport półroczny za I półroczne 2024
16 X
2024
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
15 XI
2024
Raport kwartalny za III kwartał 2024

Do pobrania

Memoranda i prospekty

Dokumenty sporządzone w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla Inwestorów

Martyna Koj

Dyrektor Biura Zarządu
Pełnomocnik ds. Relacji Inwestorskich

Adres do powiadomień

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów