Inwestorzy & Media

Pure Biologics to polska firma biotechnologiczna działająca w obszarze nowoczesnych leków biologicznych. Obecna na rynku od 2010 roku, jako pierwsza w Polsce skupiła się na rozwoju nowych, innowacyjnych, a nie tylko generycznych czy biopodobnych, cząsteczek terapeutycznych opartych o przeciwciała i aptamery, a mających zastosowanie w immunoonkologii czy chorobach rzadkich.

W 2018 roku, Pure Biologics zadebiutowała na rynku NewConnect, a w 2020 przeszła na Rynek Główny  Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (jako PURE).

Nasz zespół skupia w sobie doświadczenie zgromadzone w renomowanych grupach badawczych, know-how nabyty przez lata działalności oraz efektywny model operacyjny, które napędzają rozwój własnych projektów badawczych, należących do najbardziej obiecujących sektorów farmaceutyki.

Źródłami finansowania naszego portfolio terapeutycznego są środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, dodatkowo wspierane wpływami z badań kontraktowych na rzecz firm farmaceutycznych i biotechnologicznych z całego świata oraz kapitałem wniesionym przez akcjonariuszy. Długoterminowa strategia zakłada reinwestycję zysków z komercjalizacji naszego portfolio w prace B+R i dalszy rozwój programu badawczego.

Akcjonariat

17,68%
398603 akcji
Filip Jeleń
(Prezes Zarządu)
7,56%
170464 akcji
Aviva Investors Poland TFI SA
7,10%
160104 akcji
Maciej Mazurek
6,80%
153220 akcji
Augebit FIZ
6,50%
146576 akcji
Piotr Jakimowicz
54,35%
1225033 akcji
Pozostali akcjonariusze
17,68%
398603 głosów
Filip Jeleń
(Prezes Zarządu)
7,56%
170464 głosów
Aviva Investors Poland TFI SA
7,10%
160104 głosów
Maciej Mazurek
6,80%
153220 głosów
Augebit FIZ
6,50%
146576 głosów
Piotr Jakimowicz
54,35%
1225033 głosów
Pozostali akcjonariusze
Tabela akcji i głosów
Akcjonariusz % udziałów % głosów
Filip Jeleń 17,68% 17,68%
Aviva Investors Poland TFI SA 7,56% 7,56%
Maciej Mazurek 7,10% 7,10%
Augebit FIZ 6,80% 6,80%
Piotr Jakimowicz 6,50% 6,50%
Pozostali akcjonariusze 54,35% 54,35%

Kalendarium i raporty

13 X
2020
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
12 XI
2020
Raport kwartalny za III kwartał 2020
1 III
2021
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników rocznych
31 III
2021
Raport roczny za 2020 rok
17 IV
2021
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
17 V
2021
Raport kwartalny z I kwartał 2021
21 VI
2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
21 VIII
2021
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników półrocznych
10 IX
2021
Raport półroczny za I półrocze 2021
16 X
2021
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
Dziś
15 XI
2021
Raport kwartalny za III kwartał 2021

Do pobrania

Memoranda i prospekty

Dokumenty sporządzone w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla Inwestorów

Martyna Koj

Dyrektor Biura Zarządu
Pełnomocnik ds. Relacji Inwestorskich

Adres do powiadomień

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)

Autoryzowany doradca

PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 15, 50-069 Wrocław
tel: +48 71 782 11 60
www.profescapital.pl

Animator akcji

Trigon Dom Maklerski S.A.
Mogilska 65, 31-545 Kraków
tel. +48 22 330 11 39
www.trigon.pl

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów