Inwestorzy & Media

Pure Biologics to polska firma biotechnologiczna działająca w obszarze nowoczesnych leków biologicznych. Obecna na rynku od 2010 roku, jako pierwsza w Polsce skupiła się na rozwoju nowych, innowacyjnych, a nie tylko generycznych czy biopodobnych, cząsteczek terapeutycznych opartych o przeciwciała i aptamery, a mających zastosowanie w immunoonkologii czy chorobach rzadkich.

W 2018 roku, Pure Biologics zadebiutowała na rynku NewConnect, a w 2020 przeszła na Rynek Główny  Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (jako PURE).

Nasz zespół skupia w sobie doświadczenie zgromadzone w renomowanych grupach badawczych, know-how nabyty przez lata działalności oraz efektywny model operacyjny, które napędzają rozwój własnych projektów badawczych, należących do najbardziej obiecujących sektorów farmaceutyki.

Źródłami finansowania naszego portfolio terapeutycznego są środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, dodatkowo wspierane wpływami z badań kontraktowych na rzecz firm farmaceutycznych i biotechnologicznych z całego świata oraz kapitałem wniesionym przez akcjonariuszy. Długoterminowa strategia zakłada reinwestycję zysków z komercjalizacji naszego portfolio w prace B+R i dalszy rozwój programu badawczego.

Akcjonariat

9,98%
320798 akcji
TFI Allianz Polska S.A.
8,59%
276117 akcji
Filip Jeleń
Prezes Zarządu
5,90%
189720 akcji
Augebit FIZ
75,52%
2427365 akcji
Pozostali akcjonariusze
9,98%
320798 głosów
TFI Allianz Polska S.A.
8,59%
276117 głosów
Filip Jeleń
Prezes Zarządu
5,90%
189720 głosów
Augebit FIZ
75,52%
2427365 głosów
Pozostali akcjonariusze
Tabela akcji i głosów
Akcjonariusz % udziałów % głosów
TFI Allianz Polska S.A. 9,98 9,98
Filip Jeleń 8,59 8,59
Augebit FIZ 5,90 5,90
Pozostali akcjonariusze 75,52 75,52

Kalendarium i raporty

1 III
2022
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników rocznych
31 III
2022
Raport roczny za 2021 rok
16 IV
2022
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
16 V
2022
Raport kwartalny za I kwartał 2022
23 VI
2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
17 VIII
2022
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników półrocznych
16 IX
2022
Raport półroczny za I półrocze 2022
16 X
2022
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
15 XI
2022
Raport kwartalny za III kwartał 2022
1 III
2023
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników rocznych
31 III
2023
Raport roczny za 2022 rok
15 IV
2023
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
15 V
2023
Raport kwartalny za I kwartał 2023
16 VIII
2023
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników półrocznych
31 VIII
2023
Raport półroczny za I półrocze 2023
Dziś
16 X
2023
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
15 XI
2023
Raport kwartalny za III kwartał 2023

Do pobrania

Memoranda i prospekty

Dokumenty sporządzone w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla Inwestorów

Martyna Koj

Dyrektor Biura Zarządu
Pełnomocnik ds. Relacji Inwestorskich

Adres do powiadomień

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów