Terapie pozaustrojowe

W ramach segmentu terapii pozaustrojowych, Pure Biologics rozwija filtry biomolekularne oparte o aktywne aptamery. Technologia ta, bazująca na dostępnej szpitalnej infrastrukturze i rozwiązaniach do aferezy, daje nam możliwość działania w każdym obszarze, w którym  kluczowe jest specyficzne wychwytywanie czynnika chorobotwórczego z krwi.

Pure Biologics rozpoczęło rozwój dwóch terapii pozaustrojowych do zastosowania w leczeniu pacjentów cierpiących na neurologiczne schorzenia autoimmunologiczne – Neuromyelitis Optica (NMO) oraz miastenię rzekomoporaźną (MG). Zaliczane są one do chorób rzadkich. Choroby te różnią się etiologią, objawami i skutkami, jednak łączy je zazwyczaj ciężki przebieg i wysoka śmiertelność, niska świadomość społeczna oraz znaczący niedobór skutecznych terapii – specyficzne terapie istnieją jedynie na ok. 5% z nich.

Opracowane produkty znajdą zastosowanie podczas terapeutycznej aferezy, której często poddawani są pacjenci cierpiący na NMO i MG. Nowatorskie propozycje terapii pozaustrojowych Pure Biologics będą wykorzystywać aptamery jako biologiczną cząsteczkę aktywną. Aptamery sprawią, że terapia stanie się wysoce specyficzna i pozwoli uzyskać efekty kliniczne do tej pory nieosiągalne w standardowej, niecelowanej aferezie.

W ciągu najbliższego roku Pure Biologics planuje poddać pierwsze prototypy testom na modelach zwierzęcych. Mamy nadzieję, że obiecujące wyniki tych badań pozwolą przyspieszyć perspektywę udostępnienia pacjentom nowych, ratujących życie terapii, jak i będą stanowić bazę do rozwoju kolejnych produktów opartych o celowaną aferezę.

Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu autoimmunologicznej choroby neurodegeneracyjnej
Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu przełomu miastenicznego u pacjentów cierpiących na miastenię rzekomoporaźną
Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów