Periodic reports (PL)
Announcement date: 12/11/2020 17:13

RAPORT EBI 16/2020 – RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 R.

RAPORT EBI 16/2020 – RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 R.

Raport okresowy EBI 16/2020 Z DNIA 12-11-2020 17:13

Zarząd Spółki Pure Biologics S.A. przekazuje Raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Postawa prawna:
§ 5 ust. 1. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers