Current reports (PL)
Announcement date: 11/10/2019 16:13

RAPORT ESPI 25/2019 – INFORMACJA O UTWORZENIU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO PRZEZ AKCJONARIUSZY ZAŁOŻYCIELI

RAPORT ESPI 25/2019 – INFORMACJA O UTWORZENIU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO PRZEZ AKCJONARIUSZY ZAŁOŻYCIELI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 25/2019 Z DNIA 11.10.2019 16:13

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (”Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 11 października 2019 r. powziął informację o utworzeniu przez Akcjonariuszy Założycieli spółki Pure Biologics SA Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki .Treść otrzymanego zawiadomienia znajduje siȩ w załączniku do komunikatu.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers