Current reports (PL)
Announcement date: 16/08/2019 16:12

RAPORT ESPI 20/2019 – POZYTYWNA DECYZJA POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP) W SPRAWIE DOFINANSOWANIA NA PROJEKT PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH SPÓŁKI PURE BIOLOGICS NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

RAPORT ESPI 20/2019 – POZYTYWNA DECYZJA POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP) W SPRAWIE DOFINANSOWANIA NA PROJEKT PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH SPÓŁKI PURE BIOLOGICS NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 20/2019 Z DNIA 16.08.2019 16:12

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 14.08.2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki konkursu Go to Brand – 3.3.3. POIR – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, w którym projekt przedstawiony przez Emitenta został rekomendowany do dofinansowania. Projekt pt. “Promowanie marek produktowych spółki PURE BIOLOGICS na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie branżowym biotechnologii i farmaceutyki” realizowany będzie m.in. podczas spotkań, konferencji i targów branżowych prowadzonych w USA, Szwajcarii i Niemczech.

Celem projektu jest prezentacja potencjalnym kontrahentom zagranicznym postępów prac w prowadzonych przez Spółkę innowacyjnych projektach zintegrowanego rozwoju nowych przeciwciał i aptamerów jako kandydatów na leki i wyroby terapeutyczne oraz aktywne promowanie wszechstronnych możliwości Spółki w obszarze zaawansowanych technologicznie badań kontraktowych (w tym m.in. selekcji cząstek aktywnych z wykorzystaniem platformy PureSelect2 i PureApta). Dodatkowym rezultatem jakościowym projektu będzie skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej Spółki w skali międzynarodowej.
Projekt realizowany będzie w latach 2019-2023.

Całkowita wartość projektu wynosi 242 000 zł, a kwota dofinansowania z funduszy unijnych 182 100 zł. Wkład własny projektu w całym okresie jego realizacji Emitent zamierza pokryć w pierwszej kolejności z kapitału pozyskanego w ramach przeprowadzonej emisji akcji serii D.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers