Current reports (PL)
Announcement date: 04/07/2019 16:27

RAPORT ESPI 19/2019 – POWIADOMIENIE OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT ESPI 19/2019 – POWIADOMIENIE OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 19/2019 Z DNIA 04.07.2019 16:27

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 04.07.2019 roku otrzymał powiadomienie od Filipa Jelenia – Prezesa Zarządu Spółki oraz od Augebit FIZ osoby prawnej blisko związanej z członkiem rady nadzorczej Panem Tadeuszem Wesołowskim o transakcji, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
Jednocześnie w związku z transakcją na akcjach, o których mowa w zawiadomieniach, nabywca akcji tj. Augebit FIZ zobowiązany jest na mocy umowy Lock-up zawartej w dniu 26.06.2019r do nie sprzedawania nabytych akcji zgodnie z warunkami obowiązującymi w umowie Lock-up, o której mowa w pkt 27.1 na str. 92 Dokumentu Informacyjnego Spółki z dnia z dnia 21.11.2018r.
Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień znajduje się w załącznikach.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers