Current reports (PL)
Announcement date: 30/12/2019 16:06

RAPORT EBI 19/2019 – ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT EBI 19/2019 – ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 19/2019 Z DNIA 30.12.2019 16:06

Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. wpłynęła do Spółki, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 r., rezygnacja Pana Marcina Szuby z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja wynika ze względów osobistych.

Zarząd Emitenta będzie wnioskował do Rady Nadzorczej Spółki o powołanie na jej najbliższym posiedzeniu, na mocy posiadanych uprawnień zapisanych w § 17 ust. 6 Statutu Spółki, nowego Członka Rady Nadzorczej z uwzględnieniem kompetencji zawodowych oraz doświadczenia branżowego niezbędnego do utworzenia w przyszłości Komitetu Audytu w Spółce.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers