Current reports (PL)
Announcement date: 18/12/2019 19:17

RAPORT EBI 18/2019 – TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PURE BIOLOGICS S.A. ORAZ DOKONANE ZAMIANY STATUTU SPÓŁKI PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT EBI 18/2019 – TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PURE BIOLOGICS S.A. ORAZ DOKONANE ZAMIANY STATUTU SPÓŁKI PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 18/2019 Z DNIA 18.12.2019 19:17

Zarząd Pure Biologics S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2019 r. (NWZ) oraz dokonane zmiany Statutu.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu z NWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2, 7 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers