Current reports (PL)
Announcement date: 16/12/2019 18:22

RAPORT EBI 17/2019 – POWOŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

RAPORT EBI 17/2019 – POWOŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 17/2019 Z DNIA 16.12.2019 18:22

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Romualda Harwasa do Zarządu Spółki i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 16 grudnia 2019 r. Jako Wiceprezes Zarządu Pan Romuald Harwas będzie odpowiedzialny za pion finansowy Spółki i jej relacje z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności instytucjami rynku pieniężnego, kapitałowego oraz instytucjami współfinansującymi działalność B+R Spółki.

Pan Romuald Harwas rozpoczął pracę w Spółce w lipcu 2019 r. obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego.

Życiorys zawodowy nowego członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers