Current reports (PL)
Announcement date: 27/03/2019 09:55

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 6/2019 – PODPISANIE UMOWY Z NCBR O DOFINANSOWANIE PROJEKTU LEKOWEGO PUREACTIVATOR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 6/2019 – PODPISANIE UMOWY Z NCBR O DOFINANSOWANIE PROJEKTU LEKOWEGO PUREACTIVATOR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 6/2019 Z DNIA 27.03.2019 9:55

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26 marca 2019 r. powziął wiedzę o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) umowy o dofinansowanie projektu lekowego obejmującego „Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: InnoNeuroPharm).

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 39,9 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 30,1 mln zł. Planowany okres zakończenia i kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r. Wkład własny projektu w wysokości 9,8 mln zł Emitent zamierza pokryć z kapitału pozyskanego w ramach emisji akcji. Wsparty dofinansowaniem NCBR projekt będzie realizowany w spółce pod nazwą PureActivator z identyfikatorem PB003.

Projekt ten będzie stanowił istotną pozycję w pipeline projektów lekowych Spółki w segmencie terapii immunoonkologicznych. Terapeutyczne wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą mogły być zastosowane w pierwszej kolejności w terapii niedrobnokomórkowego raka płuc.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers