Current reports (PL)
Announcement date: 20/03/2019 14:33

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 5/2019 – UZYSKANIE ZGODY KOMISJI BIOETYCZNEJ NA PROWADZENIE BADAŃ OBSERWACYJNYCH Z ELEMENTAMI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH RAPORT

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 5/2019 – UZYSKANIE ZGODY KOMISJI BIOETYCZNEJ NA PROWADZENIE BADAŃ OBSERWACYJNYCH Z ELEMENTAMI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 5/2019 Z DNIA 20.03.2019 14:33

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 marca 2019 roku Komisja Bioetyczna przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu wydała pozytywną decyzję w sprawie: „przeprowadzenia przez Pure Biologics S.A. badania obserwacyjnego z elementami badań diagnostycznych” polegającego na pozyskaniu materiału badawczego od pacjentów z rozpoznaną autoimmunologiczną chorobą neurodegeneracyjną (Zespół Devica, NMO – Neuromyelitis Optica). Pozyskanie materiału badawczego prowadzone będzie przez Zespoły Badawcze na oddziałach neurologicznych w Jednostkach Klinicznych:

– Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie,
– Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,

na podstawie podpisanych umów z w/w Jednostkami Klinicznymi.

Pozyskanie materiału badawczego przeprowadzane w latach 2018-2021 r. i jest integralną częścią projektu AptaPheresis (PB002) obejmującego: „Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu autoimmunologicznej choroby neurodegeneracyjnej”. Celem prowadzonego badania obserwacyjnego jest wyselekcjonowanie z pobranego od pacjentów materiału biologicznego przeciwciała anty-AQP4, typowanego jako odpowiedzialne za proces patogenezy w organizmie pacjenta. Wyselekcjonowane przeciwciała użyte zostaną jako cel molekularny do selekcji aptamerów wykorzystanych jako cząsteczki aktywne w opracowywanym w ramach projektu AptaPheresis filtrze biomolekularnym. Selekcja prowadzona będzie z użyciem własnej platformy PureApta o zakończonej realizacji, której Spółka ogłosiła w raporcie bieżącym nr 2/2019.

Zgoda Komisji Bioetycznej otwiera Spółce również drogę do wykorzystania pozyskanego materiału badawczego w przyszłych etapach realizacji projektu, które będą miały za zadanie min. potwierdzić skuteczność opracowywanego rozwiązania terapeutycznego.

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers