Current reports (PL)
Announcement date: 25/01/2023 17:04

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 8/2023 – KOMUNIKAT W SPRAWIE DATY REJESTRACJI AKCJI SERII G W KDPW

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 8/2023 – KOMUNIKAT W SPRAWIE DATY REJESTRACJI AKCJI SERII G W KDPW

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 8/2023 Z DNIA 25-01-2023 17:04

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka”, “Emitent”] informuje, że w dniu 25 stycznia 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [“KDPW”] wydał komunikat w sprawie daty rejestracji w KDPW 450.000 akcji Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLPRBLG00010. Zgodnie z treścią komunikatu rejestracja ww. akcji w KDPW nastąpi 27 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawani

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers