Current reports (PL)
Announcement date: 03/06/2022 12:49

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 7/2022 – ZAWARCIE UMOWY PARTNERINGOWEJ DOTYCZĄCEJ ROZWOJU URZĄDZENIA MEDYCZNEGO

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 7/2022 – ZAWARCIE UMOWY PARTNERINGOWEJ DOTYCZĄCEJ ROZWOJU URZĄDZENIA MEDYCZNEGO

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 7/2022 Z DNIA 03-06-2022 12:49

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę o współpracy z holenderską spółką Relitech Besloten Vennootschap [Relitech, Partner], której przedmiotem jest rozwój opartego na aptamerach urządzenia medycznego służącego usuwaniu toksyn z krwi pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia i poddawanych hemodializie [Umowa].

Relitech jest wiodącą, certyfikowaną firmą z branży technologii medycznych, z szerokim doświadczeniem w rozwoju i produkcji urządzeń medycznych wprowadzonych do obrotu na całym świecie.

Na mocy Umowy Pure Biologics zobowiązała się rozwinąć oraz zoptymalizować aptamery wiążące wybrane cele molekularne z wykorzystaniem platformy technologicznej PureApta w celu opracowania innowacyjnego filtra aptamerowego. Relitech natomiast, bazując na wieloletnich doświadczeniach w podobnych obszarach, zobowiązał się opracować urządzenie medyczne wykorzystujące powyższy filtr.

Zgodnie z Umową Relitech zaprojektuje, wytworzy oraz przeprowadzi wstępne testy prototypu urządzenia z wykorzystaniem własnych, opatentowanych technologii. Umowa zakłada wytworzenie laboratoryjnego dowodu koncepcji w ciągu 14 miesięcy. Szacowany po stronie Spółki koszt tego etapu wyniesie 450 tys. zł.

Dalszy rozwój przedkliniczny oraz kliniczny urządzenia będzie prowadzony przez Spółkę przy udziale Partnera i z wykorzystaniem jego ekspertyzy w zakresie rozwoju urządzeń medycznych. Przyjęty model komercjalizacji wypracowanych rezultatów zakłada udzielenie licencji jednemu lub wielu partnerom działającym na rynku urządzeń do hemodializy. Szczegóły współpracy na etapie komercjalizacji zostaną uregulowane na podstawie odrębnej umowy.

Zakładając sukces projektu, potencjalny rynek dla przełomowej terapii w samej Europie szacowany jest na ponad 2 mld EUR rocznie. Realizacja projektu jest kontynuacją rozwoju koncepcji terapii pozaustrojowych opartych na aptamerowych aktywnych złożach biomolekularnych.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Spółki za istotną ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta, współpracę z rozpoznawalnym partnerem z branży technologii medycznych oraz możliwą komercjalizację rozwiązań wypracowanych z wykorzystaniem platformy PureApta powstałej w wyniku realizacji w Spółce projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers