Current reports (PL)
Announcement date: 28/11/2023 14:30

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 41/2023 – POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 41/2023 – POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 41/2023 Z DNIA 28-11-2023 14:30

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka”], działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od: [i] Pana Romualda Harwasa, Wiceprezesa Zarządu Spółki; [ii] Pana Petrusa Spee, Wiceprezesa Zarządu Spółki; oraz [iii] Pani Doroty Trznadel, będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Panem Andrzejem Trznadlem. Akcje zostały objęte w ramach realizacji programu motywacyjnego Spółki.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers