Current reports (PL)
Announcement date: 23/01/2023 08:22

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 4/2023 – PODPISANIE UMOWY Z ABM O DOFINANSOWANIE KOLEJNYCH ETAPÓW PROJEKTU PBOO4 PUREBIKE

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 4/2023 – PODPISANIE UMOWY Z ABM O DOFINANSOWANIE KOLEJNYCH ETAPÓW PROJEKTU PBOO4 PUREBIKE

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 4/2023 Z DNIA 23-01-2023 08:22

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI NR 14/2022 z dnia 22-11-2022 Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że Spółka zawarła z Agencją Badań Medycznych, działającą na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych [t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 451] umowę na realizację i dofinansowanie Projektu „Phase 1 study of first-in-class bispecific ROR1xCD16 molecule in Patients with B-Cell Lymphoid Malignancies/Badanie kliniczne 1 fazy, pierwszej w swojej klasie bispecyficznej cząsteczki ROR1xCD16 u pacjentów z nowotworami limfoidalnymi z komórek B” w ramach Konkursu na Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych [ABM/2022/5]

Zakres objętego dofinansowaniem projektu obejmuje zaawansowane etapy przedkliniczne oraz pierwszą fazę badań klinicznych [we wskazaniach hematologicznych] prowadzonego już przez Emitenta projektu rozwoju leku PB004, w tym rozwój wiodącego kandydata PB004 w kierunku poprawy skuteczności leczenia pacjentów cierpiących na hematologiczne nowotwory, tzw. limfoidalne nowotwory z komórek B [B-cell Lymphoid Malignancies], w tym B-CLL i MCL.

Celem projektu PB004 jest znalezienie kandydata na lek opartego o przeciwciało, działającego w oparciu o strategię immunoterapii w leczeniu nowotworów ekspresjonujących receptor ROR1. Projekt PB004, rozwijany w Spółce już od 2019 r, może zaoferować istotne przewagi konkurencyjne nad innymi cząsteczkami celującymi w ROR1, które w ostatnich latach wykazały obiecujące wyniki w badaniach przedklinicznych i klinicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 48 897 223,25 zł, a przyznana przez ABM kwota dofinansowania 32 439 513,93 zł. Środki w ramach projektu mogą być wydatkowane w latach 2022-2026.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers