Current reports (PL)
Announcement date: 25/01/2021 12:48

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 4/2021 – POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 4/2021 – POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 4/2021 Z DNIA 25.01.2021 12:48

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia 2021 r. otrzymał od Pana Andrzeja Kierzkowskiego, osoby pełniącej obowiązki Członka Rady Nadzorczej, powiadomienie ze zmianą , o którym mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers