Current reports (PL)
Announcement date: 25/08/2023 13:25

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 35/2023 – ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU – RAPORT PÓŁROCZNY

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 35/2023 – ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU – RAPORT PÓŁROCZNY

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 35/2023 Z DNIA 25-08-2023 13:25

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 30.01.2023 roku, Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] informuje, że uległa zmianie data publikacji raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2023 roku, który zostanie opublikowany w dniu 31.08.2023 roku zamiast pierwotnie zakładanego 15.09.2023 roku.

Pozostała treść raportu bieżącego nr 11/2023 pozostaje bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757].

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers