Current reports (PL)
Announcement date: 26/01/2024 19:18

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 3/2024 – TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2024 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 3/2024 – TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2024 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 3/2024 Z DNIA 26-01-2024 19:18

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [„Rozporządzenie”], podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

1. Raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach:
– I kwartał 2024 r. – 15.05.2024 r.
– III kwartał 2024 r. – 15.11.2024 r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2024 roku zostanie opublikowany w dniu 16.09.2024 r.

3. Raport roczny za 2023 rok zostanie opublikowany w dniu 30.04.2024 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu za drugi kwartał 2024 i ostatni kwartał roku obrotowego 2023 r. zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers