Current reports (PL)
Announcement date: 18/01/2023 17:21

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 3/2023 – ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 3/2023 – ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 3/2023 Z DNIA 18-01-2023 17:21

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [„Ustawa o Ofercie”], niniejszym informuje, że otrzymał od: [i] PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., reprezentującej PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny i PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz (ii) Unisono Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki złożone na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie.

Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers