Current reports (PL)
Announcement date: 26/05/2023 08:10

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 27/2023 – LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PURE BIOLOGICS S.A. W DNIU 25 MAJA 2023 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 27/2023 – LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PURE BIOLOGICS S.A. W DNIU 25 MAJA 2023 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 27/2023 Z DNIA 26-05-2023 08:10

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Emitent”, „Spółka”] przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 maja 2023 r. [„ZWZ”]:

1. Spółka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. reprezentująca:

– Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK z Subfunduszami: Allianz PPK 2025, Allianz PPK 2030, Allianz PPK 2035, Allianz PPK 2040, Allianz PPK 2045, Allianz PPK 2050, Allianz PPK 2055, Allianz PPK 2060, Allianz PPK 2065,

– Allianz Inwestycje Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Allianz Akcyjny,

– Allianz FIO z Subfunduszami: Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz Stabilnego Wzrostu, Allianz Selektywny, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

– Allianz Plan Emerytalny SFIO z Subfunduszami: Allianz Plan Emerytalny 2050, Allianz Plan Emerytalny 2025, Allianz Plan Emerytalny 2065, Allianz Plan Emerytalny 2045, Allianz Plan Emerytalny 2060, Allianz Plan Emerytalny 2040, Allianz Plan Emerytalny 2035, Allianz Plan Emerytalny 2030, Allianz Plan Emerytalny 2055,

– Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty z Subfunduszami: Allianz Polskich Akcji, Allianz Nowoczesnych Technologii, Allianz Kapitał Plus, Allianz Optymalnego Wzrostu, Allianz Stabilnego Inwestowania, Allianz Zrównoważony, Allianz Małych Spółek,

296 984 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 296 984 głosów, co stanowiło odpowiednio 22,03% akcji na ZWZ i 22,03% głosów na ZWZ oraz 9,24 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Filip Jeleń: 275 970 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 275 970 głosów, co stanowiło odpowiednio 20,48% akcji na ZWZ i 20,48% głosów na ZWZ oraz 8,59 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Augebit FIZ: 189 720 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 189 720 głosów, co stanowiło odpowiednio 14,08% akcji na ZWZ i 14,08% głosów na ZWZ oraz 5,90% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. PKO BP Bankowy OFE: 146 714 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 146 714 głosów, co stanowiło odpowiednio 10,89% akcji na ZWZ i 10,89% głosów na ZWZ oraz 4,56% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

5. Maciej Mazurek: 130 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 130 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 9,65% akcji na ZWZ i 9,65% głosów na ZWZ oraz 4,04% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

6. Piotr Jakimowicz: 126 194 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 126 194 głosów, co stanowiło odpowiednio 9,36% akcji na ZWZ i 9,36% głosów na ZWZ oraz 3,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

7. Andrzej Trznadel: 80 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 80 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 5,94% akcji na ZWZ i 5,94% głosów na ZWZ oraz 2,49% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z listą obecności na ZWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 1 347 789 akcji uprawniających do wykonywania 1 347 789 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 3 214 000 i daje prawo do 3 214 000 głosów.

 

Martyna Koj – Prokurent

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers