Current reports (PL)
Announcement date: 21/12/2022 17:27

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 23/2022 – POWIADOMIENIA O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH NA AKCJACH SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 23/2022 – POWIADOMIENIA O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH NA AKCJACH SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 23/2022 Z DNIA 21-12-2022 17:27

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od: [i] Pana Filipa Jelenia, Prezesa Zarządu Spółki oraz [ii] AUGEBIT FIZ, osoby prawnej blisko związanej z Panem Tadeuszem Wesołowskim, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers