Current reports (PL)
Announcement date: 28/04/2023 17:18

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 22/2022 – PLANY ROZWOJU PURE BIOLOGICS W OKRESIE 2023-1H2024

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 22/2022 – PLANY ROZWOJU PURE BIOLOGICS W OKRESIE 2023-1H2024

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 22/2022 Z DNIA 28-04-2023 17:18

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Pure Biologics”, „Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 28 kwietnia 2023 r. uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Planów Rozwoju Spółki w okresie 2023-1H2024.

Kluczowe cele rozwoju Pure Biologics w okresie 2023-1H2024:
1. Koncentracja na intensywnym rozwoju przedklinicznym, klinicznym i biznesowym lekowych projektów PB003G i PB004:
a. Rozpoczęcie fazy 0 w obu projektach w 2023 r. i jej zakończenie do końca I połowy 2024 r.; uzyskanie zdolności do rozpoczęcia fazy 1 badań klinicznych w II połowie 2024 r.
b. W okresie 2023-1H2024 przeprowadzenie co najmniej jednej transakcji partneringowej.

2. Optymalizacja modelu biznesowego i finansowego oraz portfolio pod kątem możliwości rozwijania projektów lekowych i aptamerowych również w formie zewnętrznych spółek celowych.

3. Do połowy 2024 r. posiadanie w portfolio łącznie co najmniej czterech projektów lekowych na różnych etapach rozwoju.

Koszty związane z realizacją niniejszych Planów Rozwoju w okresie 2023-1H2024 Spółka szacuje na 178 mln zł, z czego ok. 95 mln zł na datę niniejszych Planów Rozwoju już Spółka zabezpieczyła (posiadana gotówka oraz przyznane dotacje), a kwotę w wysokości 50-55 mln zł Spółka planuje zabezpieczyć w formie finansowania z ACRX (12 mln zł venture debt) oraz oczekiwanych dotacji (realizacja nowych projektów, niewymagających dodatkowego kapitału na wkład własny). Pozostałą kwotę na poziomie 28-33 mln zł Spółka planuje pozyskać z zewnętrznych źródeł finansowania, wśród których należy wymienić: venture debt, rynek kapitałowy, czy wynajem infrastruktury. W przypadku podpisania umowy partneringowej w okresie realizacji niniejszych Planów Rozwoju, może ona zabezpieczyć istotną część lub całość powyższych potrzeb kapitałowych.

Flagowe projekty PB003G i PB004 Spółka planuje rozwijać synchronicznie, dzięki czemu spodziewa się optymalizacji zarówno kosztów, jak i harmonogramu. Spółka opracowała plan prac, zawierający liczne zdarzenia determinujące wzrost wartości kluczowych projektów.

Zarząd Spółki uznał przyjęcie Planów Rozwoju na okres 2023-1H2024 za zdarzenie istotne, ze względu na określenie głównych celów Spółki, których realizacja będzie miała wpływ na jej przyszłą sytuację finansową oraz na dalsze perspektywy jej rozwoju.

Pełna treść Planów Rozwoju stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers