Current reports (PL)
Announcement date: 26/01/2024 19:12

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 2/2024 – POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 2/2024 – POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 2/2024 Z DNIA 26-01-2024 19:12

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, niniejszym informuje, że otrzymał powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Pani Doroty Trznadel będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Panem Andrzejem Trznadlem.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers