Current reports (PL)
Announcement date: 21/01/2021 16:56

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 2/2021 – ZAWIADOMIENIE NA PODSTAWIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 2/2021 – ZAWIADOMIENIE NA PODSTAWIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE

RAPORT BIEŻĄCY EPSI NR 2/2021 Z DNIA 21-01-2021 16:56

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka”], działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm informuje, że w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2021, otrzymała w dniu 21 stycznia 2021 roku na podstawie 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 ppkt. a] ww. ustawy zawiadomienia od akcjonariuszy Pana Filipa Jelenia i Pana Jacka Otlewskiego.

Pełna treść zawiadomień znajduje się w załącznikach.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers