Current reports (PL)
Announcement date: 10/12/2020 10:05

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 19/2020 – ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 19/2020 – ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE

RAPORT BIEŻĄCY EPSI NR 19/2020 Z DNIA 10-12-2020 10:05

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 9 listopada 2020 roku otrzymał zawiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. pkt 1] ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. [dalej: “Towarzystwo”], działającego w imieniu własnym oraz następujących funduszy inwestycyjnych działających łącznie: Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers