Current reports (PL)
Announcement date: 27/03/2024 14:37

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 17/2024 – LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PURE BIOLOGICS S.A. 27 MARCA 2024 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 17/2024 – LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PURE BIOLOGICS S.A. 27 MARCA 2024 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 17/2024 Z DNIA 27-03-2024 14:37

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Emitent”, „Spółka”] przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 marca 2024 r. [„NWZ”]:

1. Augebit FIZ: 189 720 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 189 720 głosów, co stanowiło odpowiednio 39,67% akcji na NWZ i 39,67% głosów na NWZ oraz 5,70% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Maciej Mazurek: 115 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 115 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 24,05% akcji na NWZ i 24,05% głosów na NWZ oraz 3,46% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Andrzej Trznadel: 79 500 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 79 500 głosów, co stanowiło odpowiednio 16,62% akcji na NWZ i 16,62% głosów na NWZ oraz 2,39% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Government of Norway: 60 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 60 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 12,55% akcji na NWZ i 12,55% głosów na NWZ oraz 1,80% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z listą obecności na NWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 478 238 akcji uprawniających do wykonywania 478 238 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 3 327 812 i daje prawo do 3 327 812 głosów.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers