Current reports (PL)
Announcement date: 27/03/2024 14:24

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 16/2024 – TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PURE BIOLOGICS S.A. 27 MARCA 2024 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 16/2024 – TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PURE BIOLOGICS S.A. 27 MARCA 2024 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 16/2024 Z DNIA 27-03-2024 14:24

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Emitent”, „Spółka”], przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 marca 2024 r. [„NWZ”] wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów, nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad NWZ.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers