Current reports (PL)
Announcement date: 18/03/2024 14:37

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 15/2024 – LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PURE BIOLOGICS S.A. 18 MARCA 2024 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 15/2024 – LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PURE BIOLOGICS S.A. 18 MARCA 2024 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 15/2024 Z DNIA 18-03-2024 14:37

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Emitent”, „Spółka”] przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 marca 2024 r. [„NWZ”]:

1. Filip Jeleń: 275 970 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 275 970 głosów, co stanowiło odpowiednio 37,91% akcji na NWZ i 37,91% głosów na NWZ oraz 8,29 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Augebit FIZ: 189 720 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 189 720 głosów, co stanowiło odpowiednio 26,06% akcji na NWZ i 26,06% głosów na NWZ oraz 5,70% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Maciej Mazurek: 115 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 115 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 15,80% akcji na NWZ i 15,80% głosów na NWZ oraz 3,46% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Andrzej Trznadel: 79 500 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 79 500 głosów, co stanowiło odpowiednio 10,92% akcji na NWZ i 10,92% głosów na NWZ oraz 2,39% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

5. Government of Norway: 51 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 51 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 7,01% akcji na NWZ i 7,01% głosów na NWZ oraz 1,53% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z listą obecności na NWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 727 992 akcji uprawniających do wykonywania 727 992 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 3 327 812 i daje prawo do 3 327 812 głosów.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers