Current reports (PL)
Announcement date: 20/09/2022 08:10

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 12/2022 – PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY POIR.01.01.01-00-0209/19 [PB004 PUREBIKE]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 12/2022 – PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY POIR.01.01.01-00-0209/19 [PB004 PUREBIKE]

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 12/2022 Z DNIA 20-09-2022 08:10

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka”] informuje, że w dniu wczorajszym Spółka powzięła informację, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało aneks do umowy o dofinansowanie dla projektu nr POIR.01.01.01-00-0209/19 [nr wewn. PB004 PureBike], który formalnie aktualizuje zakres badań i harmonogram projektu.

Aktualizacja ścieżki eksperymentalnej skutkuje wprowadzonymi przez Spółkę modyfikacjami merytorycznych założeń projektu, które zostały opracowane zgodnie z rekomendacjami eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju [NCBR] pozytywnie oceniającego raport z postępu badań za rok 2021.

Zmiany w projekcie obejmują m. in. ograniczenie prac w zakresie podwykonawstwa, co skutkuje obniżeniem kosztów realizacji projektu na łączną kwotę 1 800 000 PLN [w tym wkładu własnego Spółki o 720 000 PLN] oraz skróceniem czasu realizacji wybranych zadań. Całkowity koszt projektu po zmianach wynosi 38 617 125 PLN [było 40 417 125 PLN] a kwota dofinansowania 28 789 080 PLN [było 29 869 080 PLN].

Rewizji pozostałych do wykonania w projekcie prac dokonano w oparciu o wyniki uzyskane w trakcie prowadzenia własnych badań przez Spółkę oraz w oparciu o zmiany w otoczeniu biznesowym projektu i bieżącą analizę konkurencji. Aneksowane zmiany nie wpływają na główne cele projektu.

Wśród zmian w projekcie najistotniejszą jest decyzja o przeprowadzeniu fazy 0 badań klinicznych, w ramach której pacjentom zostaną wstrzyknięte bezpośrednio do guza mikrodawki kandydata na lek, co pozwoli na potwierdzenie mechanizmu działania cząsteczki PB004 w złożonym mikrośrodowisku guza oraz przewidzieć potencjalną skuteczność kandydata na lek w terapii przeciwnowotworowej. Wyniki fazy 0 dostarczą Spółce cennych z punktu widzenia dalszego rozwoju leku danych, takich jak dane farmakodynamiczne, farmakokinetyczne i analiza biomarkerów. Dzięki temu już na wcześniejszym etapie projektu, niższym kosztem uzyskana zostanie znaczna przewaga konkurencyjna.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Pure Biologics S.A. za istotną, ponieważ  aneksowane zmiany znacząco zwiększają szansę na opracowanie kandydata na lek i doprowadzenie go do fazy badań klinicznych w założonym czasie. Przekłada się to wprost na zwiększenie potencjału do komercjalizacji wyników projektu.

Projekt PB004 obejmuje badania i rozwój nad nową cząsteczką terapeutyczną w formacie nieklasycznego przeciwciała, której główny mechanizm działania opiera się o stymulację odpowiedzi immunologicznej komórek NK wobec komórek guza ekspresjonujących antygen nowotworowy ROR-1, prowadząc do bezpośredniego ich zabijania na drodze mechanizmu ADCC [antibody-dependent cellular cytotoxicity]. Cząsteczka PB004 rozwijana jest w kierunku leczenia guzów litych, w tym nowotworu potrójnie negatywnego raka piersi, jak również w kierunku leczenia wybranych nowotworów hematologicznych, w tym m.in. przewlekłej białaczki limfocytowej.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers