Current reports (PL)
Announcement date: 21/05/2021 17:20

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 11/2021 – ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PURE BIOLOGICS S.A.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 11/2021 – ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PURE BIOLOGICS S.A.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 11/2021 Z DNIA 21.05.2021 17:20

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu [54-427], ul. Duńska 11 [“Spółka”], KRS 0000712811 działając w oparciu o przepis art. 395, art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych [“KSH”] oraz postanowienie § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 czerwca 2021 roku na godzinę 10.00 we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 [budynek: Delta], Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [ZWZ].

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz załączniki, które mają być przedmiotem obrad.

Pełne informacje wraz z dokumentacją do punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.purebiologics.com w zakładce Inwestorzy & media – Walne Zgromadzenia.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers