Current reports (PL)
Announcement date: 18/03/2021 14:52

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 10/2021 – UMOWA NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PB002

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 10/2021 – UMOWA NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PB002

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 10/2021 Z DNIA 18.03.2021 14:52

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

W dniu 18 marca 2021r. Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) powziął informację, że Spółka podpisała z instytutem badawczym Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie, Oddział w Pszczynie (Instytut), umowę na wykonanie usługi badawczej obejmującej eksperymenty przedkliniczne w modelu zwierzęcym dla oceny parametrów farmakokinetycznych przeciwciała anty-AQP4. Instytut został wybrany na podwykonawcę w publicznym postępowaniu ofertowym zakończonym 17 marca 2021 r.

Usługa badawcza zostanie wykonana w ramach projektu PB002 (AptaPheresis), który dotyczy rozwoju filtra biomolekularnego zawierającego aptamery, przeznaczonego do terapii pacjentów cierpiących na Zespół Devica (neuromyelitis optica, NMO), rzadką neurologiczną chorobę autoimmunologiczną

Badanie przedkliniczne będące przedmiotem umowy ma na celu pozyskanie danych na temat profilu utrzymywania się modelowego ludzkiego przeciwciała rekombinowanego anty-AQP4 (odpowiednika czynnika chorobotwórczego w NMO) we krwi królików po podaniu jednorazowym w schemacie eskalacji dawki. Równocześnie monitorowana będzie ewentualna toksyczność ostra badanego związku, która mogłaby zaburzyć procedurę aferezy w przyszłym badaniu. Emitent spodziewa się, że badanie może rozpocząć się (pierwsze dawkowanie przeciwciała anty-AQP4 zwierzętom) w trzecim kwartale 2021 roku, po uzyskaniu zgody Lokalnej Komisji Etycznej oraz pozyskaniu i kwarantannie zwierząt, a oczekiwany czas trwania całego badania to około dwóch miesięcy.

Wyniki uzyskane w opisywanym eksperymencie są niezbędne do prawidłowego zaplanowania kolejnego etapu badań przedklinicznych, w którym Spółka zamierza ocenić skuteczność usuwania określonego czynnika przez aptamerowy filtr biomolekularny.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers