Current reports (PL)
Announcement date: 24/01/2022 15:57

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 1/2022 – TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2022 ROKU

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 1/2022 – TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2022 ROKU

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2022 Z DNIA 24-01-2022 15:57

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd Pure Biologic S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach:
– I kwartał 2022 r. – 16.05.2022 r.
– III kwartał 2022 r. – 15.11.2022 r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2022 roku zostanie opublikowany w dniu 16.09.2022 r.

3. Raport roczny za 2021 rok zostanie opublikowany w dniu 31.03.2022 r.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu za drugi kwartał 2022 i ostatni kwartał roku obrotowego 2021 r. zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers