Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 14/05/2019 19:14

RAPORT BIEŻĄCY EBI 9/2019 – TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PURE BIOLOGICS S.A. ORAZ DOKONANE ZAMIANY STATUTU PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT BIEŻĄCY EBI 9/2019 – TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PURE BIOLOGICS S.A. ORAZ DOKONANE ZAMIANY STATUTU PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

Raport bieżący EBI 9/2019 Z DNIA 14-05-2019 19:14

Zarząd Pure Biologics S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2019 r. oraz dokonane zmiany Statutu.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2, 7 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Do pobrania

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów