Platformy technologiczne

PB010 PureSelect2

Zdolność przeciwciał do rozpoznawania szerokiej gamy antygenów podkreśla ich znaczenie w opracowywaniu leków, diagnostyce medycznej oraz w ogólnych zastosowaniach biotechnologicznych. W 2012 roku firma Pure Biologics z powodzeniem wdrożyła platformę generowania przeciwciał PureSelect, która jest oparta na technologii prezentacji fagowej – jako alternatywie dla klasycznych metod immunizacji zwierząt i hybrydomy. Od tego czasu, w odpowiedzi na potrzeby rynku, zidentyfikowaliśmy obszary wymagające poprawy, co zachęciło nas do opracowania nowego produktu o ulepszonej funkcji i wydajności. Ulepszoną platformę PureSelect2 można wykorzystać nie tylko do odnajdywania potencjalnych przeciwciał terapeutycznych, które specyficznie wiążą się z ich docelowymi antygenami, ale także do wykrywania przeciwciał przeznaczonych do użycia w różnych testach, czujnikach i innych zastosowaniach opartych o przeciwciała.

ZAŁOŻENIA

Celem projektu jest opracowanie ulepszonej platformy do wykrywania i produkcji fragmentów przeciwciał poprzez technologię prezentacji fagowej.

OPIS

Szybka diagnostyka oparta na cząsteczkach – przeciwciałach, które rozpoznają i wiążą się z określonymi analitami, jest niezbędna we współczesnej medycynie. W związku z tym liczba dostępnych na rynku testów diagnostycznych opartych o przeciwciała stale rośnie. To skłoniło nas do zaprojektowania i zbudowania nowej i ulepszonej platformy do poszukiwania przeciwciał, co może przełożyć się na wykorzystanie w nowych terapiach oraz innych zastosowaniach.

Celem tego projektu jest opracowanie komponentów niezbędnych do funkcjonowania platformy oraz przygotowanie nowych, ulepszonych bibliotek przeciwciał o zwiększonej różnorodności i wydajności. Podczas tego procesu wydajność platformy będzie testowana i optymalizowana. Zoptymalizowana platforma zostanie następnie wprowadzona na rynek i wykorzystana również do wewnętrznych prac badawczo-rozwojowych.

Udoskonalenie i optymalizacja pierwszej platformy PureSelect w ramach projektu PureSelect2 stworzy bardziej wydajne narzędzie, zwiększając prawdopodobieństwo sukcesu w eksperymentach selekcyjnych, a także umożliwi szybsze i skuteczniejsze generowanie przeciwciał.

Technologia PureSelect2 będzie wykorzystywana przez Spółkę do własnych celów badawczo-rozwojowych, a także do zleconych usług badawczych.

POSTĘPY PROJEKTU

Projekt zakończony. Parametry biblioteki i całej platformy zostały potwierdzone poprzez przeprowadzenie złożonych selekcji przeciwciał.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł: Usługowa platforma technologiczna do poszukiwania fragmentów przeciwciał o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość: PLN 4 252 710,00
Wkład Funduszy Europejskich: PLN 3 258 111,00
Start: 1 kwietnia 2017
Koniec: 29 października 2020

Do pobrania

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów