Immunoonkologia

 PB003G

W chorobie nowotworowej równowaga pomiędzy komórkami efektorowymi i regulatorowymi układu immunologicznego zostaje zaburzona. Projekt PB003G zakłada nowatorskie podejście do opracowania leku opartego na tzw. bifunkcjonalnej cząsteczce terapeutycznej (BFP), która będzie synergistycznie aktywować komórki układu odpornościowego i minimalizować immunosupresję w mikrośrodowisku guza nowotworowego.

CEL

Celem projektu PB003G jest opracowanie leku przeciwnowotworowego specyficznie wiążącego kompleks białek GARP-TGFβ1, o znacznie większej skuteczności terapeutycznej niż przeciwciała przeciwko GARP, znajdujące się obecnie we wczesnej fazie rozwoju klinicznego (np. cząsteczka ABBV-151, Abbvie, HLX60, Henlius i DS-1055, Daichii-Sankyo).

Nagromadzenie regulatorowych komórek T (Treg) w mikrośrodowisku guza wiąże się z niekorzystnymi rokowaniami w różnych typach nowotworów litych. Kompleks GARP-TGFβ1 ulegaj silnej ekspresji na komórkach Treg, ale także na komórkach różnych typów nowotworów (m.in. płuc, jelita grubego, piersi, głowy i szyi) i odgrywa kluczową rolę w immunosupresji. Podczas gdy ABBV-151 ma na celu przywrócenie funkcji układu odpornościowego poprzez blokowanie uwalniania immunosupresyjnego TGFβ1 z kompleksu z GARP, DS-1055 rekrutuje i aktywuje komórki NK do bezpośredniego zabijania Treg i komórek nowotworowych. Projekt PB003G ma celu opracowanie cząsteczki terapeutycznej, która będzie zabijała komórki Treg i nowotworowe z ekspresją GARP-TGFβ1 znacznie skuteczniej niż cząsteczki konkurencyjne. Aby to osiągnąć, kandydat na lek PBA-0091 jest rozwijany w postaci tzw. bifunkcjonalnej cząsteczki terapeutycznej (bifunctional fusion protein, BFP), w którym tradycyjne przeciwciało będzie połączone z ULBP2, naturalnym immunoligandem receptora NKG2D obecnego na większości komórek cytotoksycznych NK i T w środowisku guzów nowotworowych. Ten unikalny format terapeutyczny opracowany przez Pure Biologics będzie nie tylko wykazywał jakościową przewagę nad konwencjonalnymi przeciwciałami, będzie także prowadził do rekrutacji znacznie większej liczby komórek cytotoksycznych zdolnych do zabijania komórek nowotworowych. Ponadto, opracowaliśmy afukozylowane, w pełni ludzkie przeciwciało anty-GARP, PBA-0111, które łączy w sobie właściwości blokujące ABBV-151 z potencjałem zabijania komórek DS-1055.

Celem projektu PB003G jest wyłonienie najlepszego kandydata do badania klinicznego fazy 0 z udziałem pacjentów z nowotworami. Realizacja badania fazy 0 jako pierwszego etapu rozwoju klinicznego projektów immunoonkologicznych, jest zgodna ze strategią „inteligentnego rozwoju klinicznego” Pure Biologics, polegającą na pozyskiwaniu cennych danych farmakodynamicznych bezpośrednio u pacjentów na wczesnym etapie klinicznym, w celu zmniejszenia ryzyka niepowodzenia późniejszych, kosztownych faz badań klinicznych, oraz znacznego zwiększenia wartości projektu na wczesnym etapie rozwoju klinicznego.

POSTĘPY PROJEKTU

W trzecim kwartale 2023 r. projekt PB003G koncentrował się na rozwoju przedklinicznym oraz produkcji kandydata na lek PBA-0091 oraz wybranych kandydatów rezerwowych, w celu przeprowadzenia badania klinicznego fazy 0 u pacjentów z guzami litymi.

INFORMACJE O FINANSOWANIU

Tytuł: Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość: PLN 39 905 405,00
Wkład Funduszy Europejskich: PLN 30 130 439,00
Start: 1 lutego 2019
Koniec: 31 grudnia 2023

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów