Aktualności
13 Kwietnia
2023

Projekt PB004 – nominowanie kandydata wiodącego

Projekt PB004 dotyczy rozwoju leku biologicznego, nowej cząsteczki terapeutycznej w formacie afukozylowanego przeciwciała, które ma stymulować odpowiedź immunologiczną komórek NK wobec komórek guza posiadających antygen nowotworowy ROR-1, prowadząc do bezpośredniego ich zabijania na drodze mechanizmu ADCC (ang. antibody-dependent cellular cytotoxicity). Cząsteczka PBA-0405 rozwijana jest w kierunku leczenia guzów litych, w tym potrójnie negatywnego raka piersi, jak również w kierunku leczenia wybranych nowotworów hematologicznych, w tym przewlekłej białaczki limfocytowej.

  • PBA-0405 będzie rozwijana jako potencjalnie pierwsza w swojej klasie cząsteczka do leczenia pacjentów onkologicznych w oparciu o podejście immunoterapeutyczne.
  • Proponowana terapia przewidziana jest dla pacjentów z białaczką i guzami litymi, u których komórki nowotworowe charakteryzują się nadprodukcją białka ROR-1.
  • PBA-0405 została wybrana w oparciu o parametr skuteczności, tj. inicjowanie in vitro zabijania komórek nowotworowych przez komórki układu odpornościowego. Mechanizm ten zapewnia potencjalnie znaczące korzyści terapeutyczne. Drugorzędowe parametry kandydata, takie jak stabilność i selektywność, również osiągnęły wymagany poziom.
  • Wraz z wyselekcjonowaniem kandydata wiodącego, rozpoczynamy przygotowania do etapu CMC (ang. chemistry-manufacturing-control), tj. zakontraktowanie tych badań i produkcję cząsteczki w większej skali, a także przygotowania do badań przedklinicznych.
  • Oczekujemy, że pierwsze wyniki badań skuteczności przeciwnowotworowej PBA-0405 w modelach zwierzęcych będą dostępne pod koniec II kw. 2023 r.
  • Zainicjowaliśmy już działania prowadzące do uzyskania zgody na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 0 w 2023 r. Badanie fazy 0 ma na celu określenie wstępnej, lokalnej efektywności klinicznej u ludzi. Zakończenie fazy 0 spodziewane jest w II kw. 2024 r.
  • Zakładamy, że w ramach dalszego rozwoju, możliwe będzie rozpoczęcie klinicznej fazy 1, która mogłoby objąć pacjentów z nowotworami hematologicznymi, pod koniec 2024 r.
  • Zabezpieczyliśmy łącznie ok. 48 mln zł na współfinansowanie rozwoju przedklinicznego i klinicznego PB004 z nierozwadniających źródeł dotacyjnych.
  • Na początku kwietnia 2023 r. poinformowaliśmy o nominowaniu kandydata wiodącego PBA‑0091 w projekcie PB003G – drugim projekcie, który ma być rozwijany równolegle z PBA-0405.

Dr Pieter Spee, Członek Zarządu oraz dyrektor ds. naukowych Pure Biologics wyjaśnia:

Nominowanie drugiego kandydata wiodącego w obszarze onkologicznym w krótkim czasie stanowi potwierdzenie ambicji rozwoju wysoce innowacyjnych leków onkologicznych. Zgodnie z naszym podejściem „me-better” do rozwoju leków, PBA-0405 charakteryzuje się bardzo wyraźnymi przewagami konkurencyjnymi wobec innych potencjalnych leków celujących w ROR-1, będących w zaawansowanym stadium rozwoju klinicznego. W przeprowadzonych testach in vitro PBA-0405 wykazał się selektywnością i stabilnością, a także wysoką efektywnością w inicjowaniu zabijania ex vivo komórek nowotworowych pochodzących z krwi pacjentów z białaczką komórek B. Projekt PB004 postępuje zgodnie z planem, zakładającym rozpoczęcie fazy 0 u pacjentów onkologicznych przed końcem 2023 r. Nasz zespół wykonał niesamowitą pracę, selekcjonując kandydata na lek o wysokim potencjale do zastosowania w leczeniu zarówno guzów litych, jak i nowotworów hematologicznych, adresującego niezaspokojone potrzeby medyczne.

Dr Filip Jeleń, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Pure Biologics komentuje:

Zgodnie z zapowiedzianym harmonogramem, nominowaliśmy drugiego kandydata wiodącego, tym razem w projekcie PB004. Jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć fazę 0 badania klinicznego w obu projektach w celu określenia wstępnej efektywności terapeutycznej rozwijanych przez nas kandydatów na leki w otoczeniu ludzkiego guza nowotworowego. Równolegle intensyfikujemy kontakty z potencjalnymi parterami. Z naszych rozmów wynika, że do przeprowadzenia ewentualnej transakcji na racjonalnych z punktu widzenia spółki i jej akcjonariuszy warunkach, będziemy potrzebowali przynajmniej wstępnych wyników badań na zwierzętach. Zarówno w przypadku PB003G, jak i PB004, spodziewamy się uzyskania tego typu wyników na przełomie II i III kwartału 2023 r.

W II kw. 2023 r. planowane jest przeprowadzenie pierwszych badań w modelach zwierzęcych z autorskimi cząsteczkami, określenie właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych (PK/PD) oraz rozpoczęcie przedklinicznych badań bezpieczeństwa. Na drugą połowę 2023 r. zaplanowano zakontraktowanie opracowania procesu produkcji kandydata na lek (rozpoczęcie etapu CMC) i złożenie zgłoszenia eIND (exploratory IND, forma aplikacji o dopuszczenie do badań klinicznych w amerykańskiej agencji FDA) oraz rozpoczęcie badania klinicznego fazy 0 (pierwszych badań u ludzi po podaniu lokalnym badanej cząsteczki do guza). Zakończenie badania fazy 0 oczekiwane jest w II kw. 2024 r.

W grudniu 2022 r. Pure Biologics poinformowała o przyspieszeniu rozwoju i koncentracji działań na projektach PB003A, PB003G i PB004, dla których posiada zabezpieczone finansowanie grantowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Badań Medycznych w łącznej kwocie ok. 100 mln zł. Plany Spółki zorientowane są – dzięki synchronicznemu rozwojowi projektów PB003 i PB004 – na przyspieszenie postępów prac i optymalizację kosztów w projektach. Na początku kwietnia 2023 r. Pure Biologics poinformowała o nominowaniu kandydata wiodącego w projekcie PB003G.

Oba projekty planujemy zrealizować w nowatorskim podejściu, zakładającym przeprowadzenie badania klinicznego fazy 0, która może pozwolić uzyskać pierwsze informacje o efektywności związków u ludzi nawet dwa lata szybciej niż w przypadku klasycznego podejścia, opartego na fazie I i II badań klinicznych. Jednocześnie dane te uzyskane zostaną przy nakładach finansowych znacząco niższych niż w przypadku wspomnianego klasycznego podejścia. W grudniu 2022 r. informowaliśmy o zawarciu z amerykańską spółką Presage Biosciences Inc. umowy dotyczącej pierwszego podania u ludzi cząsteczek z projektów PB003G i PB004 w ramach fazy 0. Rozpoczęcie badania planowane jest na IV kw. 2023 r. Zakładamy, że rozpoczęcie klinicznej fazy 1 może być możliwe pod koniec roku 2024, a badanie w PB004 mogłoby objąć pacjentów z nowotworami hematologicznymi.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów