Immunoonkologia

PB004 PureBIKE

Potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) jest wysoce proliferacyjnym (szybko rozwijającym się) i agresywnym podtypem raka piersi. TNBC można podzielić na trzy typy: typ 1, tak zwany „zimny”,  który charakteryzuje się niskim naciekiem komórek odpornościowych w mikrośrodowisku guza; typ 2, charakteryzujący się nieaktywnymi komórkami wrodzonego układu odpornościowego oraz typ 3, „gorący”, w którym odpowiedź układu odpornościowego jest niezakłócona. Celem projektu PB004 (PureBIKE) jest opracowanie bispecyficznych przeciwciał, które zamieniają „zimny” guz TNBC w „gorący” guz, tak aby stał się bardziej widoczny dla układu odpornościowego.

ZAŁOŻENIA

Celem projektu PB004 jest opracowanie kandydata na lek, przeciwciała immunoterapeutycznego Bispecific Killer Engager (BIKE), do terapii potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC). Ideą cząsteczki BIKE jest pośredniczenie w kontakcie komórki rakowej z komórką efektorową układu odpornościowego zwaną Natural Killer (NK) i jednocześnie aktywacja komórki NK, aby wywołać zniszczenie komórek rakowych.

OPIS

PB004 mechanizm działania

 

TNBC jest wysoce agresywnym podtypem raka gruczołu sutkowego. Charakteryzuje się dużym rozmiarem guza i wysokim stopniem złośliwości z częstymi przerzutami. 5-letni wskaźnik przeżywalności u pacjentów wynosi tylko 14%. Komórki rakowe w nowotworach gruczołu sutkowego charakteryzują się zwiększoną produkcją niektórych białek powierzchniowych kluczowych w proliferacji komórek nowotworowych, mobilności, przerzutowaniu, czy ich oporności na chemioterapię.

W mikrośrodowisku guza dochodzi do zahamowania aktywności układu immunologicznego (immunosupresja). Między innymi, zahamowana zostaje aktywność niszczenia komórek rakowych przez komórki NK. NK posiadają specyficzne receptory, poprzez które dochodzi do ich aktywacji, a w efekcie do mikrośrodowiska guza wydzielane są makrocząsteczki degradujące docelowo komórki nowotworowe. W projekcie PB004 opracowany będzie lek, BIKE, cząsteczka złożona z dwóch fragmentów, które działają na różne sposoby. Pierwszy z nich będzie rozpoznawał i wiązał selektywnie komórki guza TNBC. Wiązanie będzie zachodzić przez białka powierzchniowe, które są produkowane przez komórki nowotworowe. Drugi fragment leku będzie specyficznie wiązać i aktywować komórki NK. W efekcie dojdzie do niszczenia komórek guza, które będą w zasięgu komórek immunologicznych.

POSTĘPY PROJEKTU

Pure Biologics z powodzeniem przeprowadziła kilkanaście selekcji, w wyniku których uzyskano kandydatów na przeciwciała na dwa cele molekularne. Cząsteczki te zostały wyprodukowane i przetestowane pod kątem specyficzności wiązania z antygenami. Obecnie przygotowywane są warianty białkowe dla przeciwciała o podwójnej specyficzności w formacie BIKE, by wybrać ten produkowany najwydajniej i o najlepszych parametrach. Dwuspecyficzne BIKE będą następnie poddane testom aktywności i cytotoksyczności.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł: Opracowanie bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji komórek układu immunologicznego (BIKE)
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość: PLN 38 617 125,00
Wkład Funduszy Europejskich: PLN 28 789 080,00
Start: 1 lipca 2019
Koniec: 31 grudnia 2023

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów