Immunoonkologia

 PB004

Projekt PB004 zakłada opracowanie leku indukującego śmierć komórek nowotworowych poprzez aktywację komórek układu immunologicznego NK i indukcję tzw. cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał.

CEL

Celem projektu PB004 jest opracowanie leku przeciwnowotworowego opartego o przeciwciało anty-ROR1, o istotnie poprawionych właściwościach terapeutycznych w stosunku do Zilovertamabu, przeciwciała anty-ROR1, które osiągnęło etap III fazy rozwoju klinicznego.

ROR1 jest cząsteczką powierzchniową ulegającą ekspresji w wielu rodzajach nowotworów, zaangażowaną w przeżywalność, proliferację i migrację komórek nowotworowych, jednocześnie nieobecną w większości zdrowych tkanek, co czyni ROR1 doskonałym celem terapeutycznym. W ramach projektu PB004 opracowane zostało przeciwciało anty-ROR1, które wiąże się ze specyficznym epitopem cząsteczki ROR1 i charakteryzuje się zwiększonym powinowactwem do receptora CD16, obecnego na komórkach NK (ang. natural killer, NK). Dzięki temu indukuje śmierć komórek nowotworowych poprzez aktywację komórek NK i indukcję tzw. cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ang. antibody-dependent cell cytotoxicity, ADCC). Opracowane przeciwciało ma ogromny potencjał w leczeniu pacjentów z nowotworami wykazującymi ekspresję ROR1, zwłaszcza chłoniakami i białaczkami, takimi jak chłoniak z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL) i przewlekła białaczka limfocytowa (ang. chronic lymphocyte leukemia, CLL).

Pure Biologics planuje doprowadzić kandydata na lek do pierwszych faz badań klinicznych, aby następnie skomercjalizować projekt poprzez udostępnienie go w ramach licencji.

POSTĘPY PROJEKTU

W trzecim kwartale 2023 roku działania projektu PB004 koncentrowały się na obszarze CMC i rozwoju przedklinicznym kandydata na lek PBA-0405, w celu wsparcia jego rozwoju klinicznego w fazie 0 u pacjentów z nowotworami litymi, oraz w fazie 1 u pacjentów z przewlekłym, złośliwym nowotworem limfocytów B.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł: Opracowanie bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji komórek układu immunologicznego (BIKE)
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość: PLN 40 417 125,00
Wkład Funduszy Europejskich: PLN 29 869 080,00
Start: 1 lipca 2019
Koniec: 31 grudnia 2023

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów