Immunoonkologia

PB003A

W chorobie nowotworowej równowaga pomiędzy komórkami efektorowymi i regulatorowymi układu immunologicznego zostaje zaburzona. Projekt PB003G zakłada nowatorskie podejście do opracowania leku opartego na tzw. bifunkcjonalnej cząsteczce terapeutycznej (BFP), która będzie synergistycznie aktywować komórki układu odpornościowego i minimalizować immunosupresję w mikrośrodowisku guza nowotworowego.

CEL

Celem projektu PB003A jest opracowanie leku przeciwnowotworowego ukierunkowanego specyficznie na integrynę αVβ8, o znacznie lepszych właściwościach niż przeciwciała anty-αVβ8 znajdujące się obecnie w fazie badań przedklinicznych i wczesnych badań klinicznych (np. cząsteczka PF-06940434, Pfizer).

Integryna αVβ8 odgrywa kluczową rolę w hamowaniu przez limfocyty T regulatorowe (Treg) cytotoksyczności limfocytów wobec komórek nowotworowych. Podczas gdy mechanizmem działania konkurencyjnych kandydatów na leki jest blokowanie aktywności αVβ8 w celu zmniejszenia immunosupresji w środowisku guza, celem projektu PB003A jest opracowanie znacznie bardziej agresywnego kandydata na lek, który będzie zabijał komórki Treg za pośrednictwem αVβ8. Ponieważ αVβ8 ulega również ekspresji w komórkach różnych typów nowotworów (w tym płuc, jelita grubego, głowy i szyi oraz piersi), PB003A będzie także bezpośrednio indukować zabijanie komórek nowotworowych przez limfocyty cytotoksyczne, co w rezultacie doprowadzi do znacznie skuteczniejszej terapii przeciwnowotworowej. Aby to osiągnąć, kandydat na lek PB003A jest rozwijany w postaci tzw. bifunkcjonalnej cząsteczki terapeutycznej (bifunctional fusion protein, BFP), w którym konwencjonalne przeciwciało zostanie połączone z ULBP2, naturalnym immunoligandem receptora NKG2D obecnym na większości cytotoksycznych komórek NK i T w środowisku guzów nowotworowych. Ten unikalny format terapeutyczny będzie nie tylko wykazywał przewagę jakościową nad konwencjonalnymi przeciwciałami, ale także będzie prowadził do rekrutacji znacznie większej liczby komórek cytotoksycznych. Ponadto pracujemy nad alternatywnymi formatami, w tym nad afukozylowanymi, w pełni ludzkimi przeciwciałami anty-αVβ8, które są znacznie bardziej skuteczne w indukowaniu zabijania komórek docelowych za pośrednictwem komórek odpornościowych niż tradycyjne przeciwciała.

Celem projektu PB003A jest opracowanie wiodącego kandydata oraz jego charakteryzacja w badaniach in vitro oraz in vivo odpowiednich do dopuszczenia kandydata do fazy 0 badań klinicznych. Wdrożenie badania fazy 0, jako pierwszej fazy rozwoju klinicznego dla projektów immunoonkologicznych, jest zgodne ze strategią „inteligentnego rozwoju klinicznego” Pure Biologics, polegającą na pozyskiwaniu cennych danych farmakodynamicznych bezpośrednio u pacjentów na wczesnym etapie klinicznym, w celu zmniejszenia ryzyka niepowodzenia późniejszych, kosztownych faz badań klinicznych oraz znacznego zwiększenia wartości projektu w bardziej opłacalny sposób w porównaniu z konwencjonalnym rozwojem klinicznym opartym na fazach 1-3, z korzyścią dla przyszłej komercjalizacji projektu.

POSTĘPY PROJEKTU

W raportowanym trzecim kwartale 2023 roku główne działania projektu koncentrowały się na kontynuacji poszukiwań potencjalnych kandydatów na leki – przeciwciał, które mogą indukować zabijanie komórek nowotworowych z ekspresją αVβ8 i regulatorowych limfocytów T immunosupresyjnych.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł: Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość: PLN 39 905 405,00
Wkład Funduszy Europejskich: PLN 30 130 439,00
Start: 1 lutego 2019
Koniec: 31 grudnia 2023

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów