Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 06/10/2023 14:14

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 39/2023 – POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE OBOWIĄZKU ZARZĄDCZE W SPÓŁCE

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 39/2023 – POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE OBOWIĄZKU ZARZĄDCZE W SPÓŁCE

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 39/2023 Z DNIA 06-10-2023 14:14

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, niniejszym informuje, że otrzymał powiadomienia o objęciu warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę [„Warranty”] przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce: [i] Pana Romualda Harwasa, Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz [ii] Pana Petrusa Spee, Wiceprezesa Zarządu Spółki. Warranty zostały objęte w ramach programu motywacyjnego Spółki.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Do pobrania

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów