Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 23/06/2023 21:20

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 32/2023 – OBJĘCIE WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B PRZEZ ACRX

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 32/2023 – OBJĘCIE WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B PRZEZ ACRX

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 32/2023 Z DNIA 23-06-2023 21:20

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka” lub „Emitent”], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. informuje, iż na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej w dniu 20 kwietnia 2023 r. pomiędzy Spółką, a ACRX Investments Limited z siedzibą w Nikozji [dalej odpowiednio „Umowa Inwestycyjna” lub „Inwestor”] doszło w dniu dzisiejszym do objęcia przez Inwestora 154.272 [sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa] imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2023 roku [dalej odpowiednio „Warranty” lub „Uchwała”]. Każdy z Warrantów emitowany był po cenie emisyjnej równej 0,10 zł [dziesięć groszy] za sztukę i uprawnia do objęcia jednej akcji serii K w kapitale zakładowym Spółki. Wykonanie praw z Warrantów nastąpi zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej oraz Uchwały.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów