Projekty partnerskie

PB013 ALTERCAR

Immunoterapia limfocytami T z chimerycznymi receptorami antygenu (CAR) skierowana przeciwko antygenowi CD19 stanowi znaczący postęp w spersonalizowanej terapii dla pacjentów z nowotworami z komórek B, którzy przeszli wcześniejsze intensywne leczenie innymi metodami. Jednakże pomimo bardzo skutecznej początkowej odpowiedzi, trwałość leczenia CAR-T nie wydaje się optymalna. Projekt PB013 (ALTERCAR) łączy trzech partnerów z Polski i Norwegii posiadających komplementarne doświadczenie i ekspertyzę, zaangażowanych w opracowanie alternatywnych rozwiązań terapeutycznych opartych na CAR dla pacjentów z białaczkami i chłoniakami o niekorzystnych rokowaniach.

ZAŁOŻENIA

Głównym celem PB013 jest rozwinięcie nowych cząsteczek CAR, gotowych do badań klinicznych na ludziach. Zaprojektowane CAR, oparte na wybranych nowych celach molekularnych i wytworzonych w projekcie przeciwciałach, zostaną zoptymalizowane pod kątem powinowactwa i poddane walidacji w warunkach przedklinicznych przy użyciu ugruntowanych modeli in vitro i in vivo. Wybrane CAR(y) zostaną następnie wyprodukowane jako RNA w warunkach przemysłowych (GMP) pod kątem przeprowadzenia badania klinicznego typu first-in-man. Końcowym produktem tego projektu będzie jeden lub więcej alternatywnych cząsteczek typu CAR do zastosowania w leczeniu pacjentów jako nowa terapia białaczek i chłoniaków.

OPIS

Według IARC, rak jest główną przyczyną zgonów na świecie, powodującą ponad 100 000 zgonów w Polsce i Norwegii w 2018 roku. Środowiska naukowe i medyczne w obu krajach są w pełni świadome, że choroby nowotworowe mają poważne konsekwencje społeczne – zarówno na poziomie ludzkim i rodzinnym, jak i makroekonomicznym.

Specyficzne rozpoznawanie cząsteczek związanych z nowotworami przez ludzki układ odpornościowy sprawia, że ​​jest to niezwykle precyzyjne i wysoce odpowiednie narzędzie do personalizacji terapii przeciwnowotworowych. Liczne doniesienia dokumentujące oporność pacjentów na obecnie zarejestrowane terapie celowane stymulują badania mające na celu identyfikację nowatorskich schematów terapeutycznych. Obecnie opracowywanych jest wiele alternatywnych strategii leczenia, w ramach których planowane jest równoległe zastosowanie terapii celowanych lub immunoterapii, aby jednocześnie modulować kilka mechanizmów oporności w nadziei na ograniczenie mechanizmów „ucieczki” komórek rakowych przed odpowiedzią układu odpornościowego pacjenta. Projekt ALTERCAR proponuje podejście do specyficznego rozpoznawania i eliminowania komórek nowotworowych opornych na obecne leczenie. Hipoteza naukowa projektu zakłada, że niektóre mechanizmy oporności na te terapie mogą być przezwyciężone dzięki immunoterapii komórkowej: oporne komórki nowotworowe wykazujące ekspresję określonych antygenów będą skutecznie celowane i eliminowane za pomocą metod opartych na cząsteczkach typu CAR.

W pierwszym etapie projektu zastosowane zostanie połączenie podejść bioinformatycznego, transkryptomicznego i proteomicznego, aby wytypować nowe cele dla komórek CAR-T. Wybrane antygeny zostaną poddane dalszej walidacji w komórkach pierwotnych wyizolowanych z ostrej białaczki limfoblastycznej i pacjentów z chłoniakiem opornych na standardowe leczenie. Wytypowane antygeny zostaną następnie wykorzystane do zaprojektowania panelu konstruktów CAR, który zostanie poddany dalszej weryfikacji w warunkach przedklinicznych przy użyciu ugruntowanych modeli in vitro i in vivo. Na ostatnim etapie wybrane CAR(y) zostaną wyprodukowane jako RNA w warunkach przemysłowych (GMP) pod kątem przeprowadzenia badania klinicznego typu first-in-man. Końcowym produktem tego projektu będzie jeden lub więcej alternatywnych cząsteczek typu CAR do zastosowania w leczeniu pacjentów jako nowa terapia białaczek i chłoniaków.

ROLA PURE BIOLOGICS

Rola Pure Biologics w projekcie PB013 obejmuje udział w identyfikacji celów i późniejszej ich produkcji, ale głównie na odkrywaniu nowych przeciwciał skierowanych przeciwko tym celom. Firma wykorzysta swoje biblioteki i platformy do prezentacji fagowej, aby zidentyfikować nowe cząsteczki wiążące, które następnie zostaną zoptymalizowane i w pełni scharakteryzowane pod kątem wiązania, oceny epitopów jak i potencjału produkcyjnego. Te nowe przeciwciała zostaną kolejno wykorzystanie w opracowaniu cząsteczek CAR i zbadane jako cząsteczki rozpoznające i inicjujące odpowiedź w limfocytach T (CAR-T).

POSTĘPY PROJEKTU

Trwają pierwsze etapy projektu, podczas których udało się zidentyfikować nowe potencjalne cele molekularne i poddano je ewaluacji, a równocześnie rozpoczęto generowanie nowych przeciwciał przeciwko tym celom.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł: Rozwój alternatywnych konstruktów CAR skierowanych wobec nowotworów komórek B opornych na istniejące terapie
Program: konkurs POLNOR 2019 finansowany w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 z programu „Badania stosowane”
Wartość: PLN 412 625,00 (całe konsorcjum: PLN 6 655 250,67)
Wkład Funduszy Europejskich: PLN 330 100,00 (całe konsorcjum: PLN 6 572 725,00)
Start: 1 stycznia 2021
Koniec: 31 grudnia 2023
Członkowie konsorcjum: Szpital Uniwersytecki w Oslo (Norwegia), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pure Biologics S.A.

 

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów