Projekty partnerskie

PB009 API-FAG

Idea projektu wychodzi naprzeciw jednemu z najpoważniejszych problemów zdrowotnych dotyczących pszczół, który prowadzi do istotnego osłabienia żywotności rodzin pszczelich i do ogromnych strat ekonomicznych w rolnictwie i sadownictwie. Planowane badania są związane z utworzeniem unikalnej kolekcji fagów swoistych wobec Paenibacillus larvae oraz Melissococcus pluton – patogenów, które stanowią główny czynnik etiologiczny zgnilców pszczół.

ZAŁOŻENIA

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego preparatu bakteriofagowego przeznaczonego do profilaktyki i leczenia zgnilca amerykańskiego (złośliwego) oraz zgnilca europejskiego występujących na czerwiu pszczół miodnych.

OPIS

Cel zostanie osiągnięty poprzez izolację i charakteryzację specyficznych bakteriofagów aktywnych wobec bakterii powodujących choroby pszczele oraz opracowanie składu i formy preparatu fagowego do stosowania w profilaktyce i leczeniu zgnilca amerykańskiego i europejskiego.

Do izolacji fagów wykorzystane będą próbki biologiczne i środowiskowe uzyskane z pasiek zainfekowanych patogenami zgnilca, jak i z dojrzałych pasiek, nie wykazujących oznak choroby. Najbardziej aktywne litycznie fagi, zostaną scharakteryzowane strukturalnie, genetycznie, biologicznie oraz określona zostanie ich stabilność w nośnikach o różnym składzie chemicznym. Planuje się opracowanie formy preparatu do karmienia pszczół oraz do oprysku elementów pasieki. Produkt końcowy zostanie przetestowany w warunkach zbliżonych do naturalnych, a następnie w warunkach rzeczywistych u rodzin zainfekowanych zgnilcami. Ponadto, przeprowadzona zostanie analiza obecności pozostałości preparatu bakteriofagowego w miodzie.

ROLA PURE BIOLOGICS

Charakterystyka genetyczna i proteomiczna fagów typowanych jako składniki preparatu oraz  opracowanie chemicznego nośnika do aplikacji preparatu bakteriofagowego do leczenia i profilaktyki chorób rodzin pszczelich.

POSTĘPY PROJEKTU

Projekt zakończony. Zadania przewidziane dla Spółki zostały zrealizowane.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł: Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość: PLN 1 305 930,60 (całe konsorcjum: PLN 4 868 154,72)
Wkład Funduszy Europejskich: 1 044 744,48 PLN (całe konsorcjum: PLN 4 524 768,61)
Start: 1 marca 2017
Koniec: 31 grudnia 2020
Członkowie konsorcjum: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, BioScientia Sp. z o.o., Pure Biologics S.A.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów