Projekty partnerskie

PB008 MAGBBRIS

Każdego roku 15 milionów ludzi cierpi na udar. Jednakże, ze względu na kryteria selekcji, jedyną dostępną terapią jest ostra terapia trombolityczna (farmakologiczna lub mechaniczna), która jest stosowana u mniej niż 10% pacjentów z udarem. Projekt PB008 (MAGBBRIS) ma na celu wykazanie, że zastosowanie nanotechnologii może umożliwić dostarczanie terapeutycznych czynników wzrostu do uszkodzonych tkanek mózgowych, a w przyszłości pozwolić na poprawę perspektyw terapeutycznych pacjentów udarowych.

ZAŁOŻENIA

Celem projektu jest wykazanie, że wydzielane przez śródbłonkowe komórki progenitorowe czynniki wzrostu o udowodnionym potencjale naprawy tkanek mogą być kapsułkowane w biomateriałach magnetycznych, a następnie dostarczane do mózgów myszy, w celu wywołania naprawy tkanek, co może stanowić realną alternatywę w leczeniu udaru.

OPIS

Według WHO udar dotyka każdego roku 15 milionów ludzi na całym świecie. Niestety, 5 milionów z nich umiera, a kolejne 5 milionów przeżywa, ale z deficytami neurologicznymi, które ograniczają ich funkcjonowanie. Dostępne obecnie metody leczenia udaru to leki trombolityczne z aktywatorem plazminogenu tkankowego do rozpuszczania skrzepu lub terapia wewnątrznaczyniowa, polegająca na mechanicznym rozrywaniu lub usuwaniu skrzepu.

Celem projektu PB008 jest wykazanie, że czynniki wzrostu wydzielane przez śródbłonkowe komórki progenitorowe mogą być zamknięte w biomateriałach magnetycznych oraz skutecznie i bezpiecznie podane do mózgów myszy w celu spowodowania naprawy tkanek. Zastosowane biomateriały zostaną poddane walidacji pod kątem ich potencjalnej cytotoksyczności i właściwości terapeutycznych zarówno in vitro, jak i in vivo. Do monitorowania dostarczania biomateriałów i oceny efektu terapeutycznego in vivo w czasie, na mysim modelu udaru niedokrwiennego mózgu, zostaną wykorzystane zaawansowane techniki obrazowania (PET, MRI i obrazowanie optyczne). Zbadamy również możliwość produkcji wydzielanych czynników wzrostu zgodnie ze standardami GMP. MAGBBRIS może stanowić podstawę przyszłej terapii, możliwą do wprowadzenia do kliniki jako nieinwazyjną, bezpieczną i szeroko dostępną dla pacjentów po udarze.

ROLA PURE BIOLOGICS

Rola Pure Biologics w projekcie MAGBBRIS polega na opracowaniu metody wytwarzania i produkcji, w warunkach zgodnych ze standardami GMP, potwierdzonych jakościowo sekretomów komórkowych zawierających czynniki wzrostu, które zostaną wykorzystane w badaniach przedklinicznych na zwierzętach.

POSTĘPY PROJEKTU

Pure Biologics zakończyła produkcję trzech końcowych rund walidacyjnych sekretomu w warunkach zgodnych z GMP. Otrzymany biomateriał zweryfikowano za pomocą testów jakościowych, ilościowych oraz funkcjonalnych zapewniających stałą kontrolę partii produkcyjnych. Zakończono również przygotowywanie zgodnej z GMP dokumentacji procesu produkcji oraz ocenę jakościową biomateriału.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł: Nowe biomateriały magnetyczne dla obrazowania i leczenia pacjentów po udarze mózgu
Program: Projekt  realizowany w ramach programu „EuroNanoMed III Joint Transnational Call for Proposals (2017) for European Innovative and Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
Wartość: PLN 1 148 864,50 (całe konsorcjum: PLN 6 430 953,54)
Wkład Funduszy Europejskich: PLN 804 205,15 (całe konsorcjum: PLN 4 225 283,50)
Start: 1 stycznia 2018
Koniec: 30 kwietnia 2021
Członkowie konsorcjum: Fundació Hospital Universitari Vall d’ Hebron – Institut de Recerca (Hiszpania), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Hiszpania), University of Artois, Faculty Jean Perrin (Francja), Ospedale San Raffaele IRCCS (Włochy), Institute of experimental physics, Slovak Academy of Sciences (Słowacja), Pure Biologics S.A.
Link: https://www.magbbris.com

Publikacje: Loiola, R.A., García-Gabilondo, M., Grayston, A. et al. Secretome of endothelial progenitor cells from stroke patients promotes endothelial barrier tightness and protects against hypoxia-induced vascular leakage. Stem Cell Res Ther 12, 552 (2021)

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów