Projekty partnerskie

PB006 AptaMLN

Obecne strategie chemioterapeutyczne stosowane w leczeniu czerniaka nie przyniosły dotychczas zadowalających rezultatów. Realną alternatywą są terapie celowane, które pozwalają ograniczyć skutki uboczne i toksyczność ogólnoustrojową związaną z konwencjonalną chemioterapią, a także są sposobem na poprawę ich skuteczności. Zgodnie z tym podejściem, lek cytostatyczny dociera do komórek rakowych wybiórczo, nie oddziałując ze zdrowymi komórkaumi, umożliwiając w ten sposób równoważny lub ulepszony efekt terapeutyczny, a wszystko to przy zastosowaniu zmniejszonej dawki leku. Projekt PB006 (AptaMLN) ma na celu opracowanie koniugatu zawierającego cząsteczkę znanego leku cytostatycznego połączonego z nośnikiem aptamerowym zaprojektowanym do specyficznego rozpoznawania komórek czerniaka. Powstała nowa postać takiego leku jest przeznaczona do stosowania w terapii celowanej, poprawiającej bezpieczeństwo i skuteczność leczenia czerniaka – choroby, której częstość występowania podwaja się co dziesięć lat.

ZAŁOŻENIA

Celem projektu jest opracowanie koniugatu cząsteczki znanego leku cytostatycznego połączonego z nośnikiem aptamerowym, który będzie specyficznie rozpoznawać cel molekularny na powierzchni komórek czerniaka. Koniugat będzie selektywnie transportowany do komórek, które ekspresjonują cel, zwiększając aktywność leku przeciwko komórkom czerniaka.

OPIS

PB006 mechanism of action

 

Czerniak jest nowotworem skóry powstającym na skutek ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe lub inne czynniki uszkadzające DNA. Powszechność zachorowań na czerniaka jest bardzo duża i rośnie – liczba zachorowań podwaja się co ok. 10 lat. Podstawowym leczeniem jest chirurgiczne wycięcie zmiany barwnikowej; w wybranych przypadkach stosuje się także leczenie uzupełniające – przede wszystkim immunoterapię lub radioterapię, które jednak obarczone są szeregiem działań niepożądanych. Jednak do tej pory, stosowanie cytostatyków w czerniaku dotychczas nie przyniosło zadowalających rezultatów.

Aptamery to krótkie, jednoniciowe oligonukleotydy, które wiążą cele molekularne z wysokim powinowactwem i swoistością. Chociaż aptamery rozpoznają i wiążą cele molekularne z siłą i specyficznością porównywalną do przeciwciał, mają nad nimi szereg zalet, w tym krótszy czas i niższe koszty produkcji, brak zmienności pomiędzy partiami, podatność na modyfikacje oraz lepsza stabilność termiczna. Ponadto, w porównaniu do przeciwciał, aptamery charakteryzują się niską immunogennością, co umożliwia eliminację działań niepożądanych wynikających z niespecyficznych efektów immunomodulujących.

Opracowanie koniugatu znanego cytostatyku stosowanego w terapiach przeciwnowotworowych z nośnikiem aptamerowym ma na celu poprawę skuteczności chemioterapii czerniaka, przy równoczesnym ograniczeniu działań niepożądanych. Efekt ten będzie pochodną właściwości nośnika aptamerowego, selektywnie rozpoznającego komórki czerniaka i odpowiadającego za wnikanie leku do jej wnętrza.

ROLA PURE BIOLOGICS

Rola Pure Biologics w projekcie PB006 polega na wykorzystaniu własnej platformy PureApta w celu zidentyfikowania aptamerów, które wiążą się z określonym celem molekularnym ekspresjonowanym przez komórki czerniaka.

POSTĘPY PROJEKTU

W ramach dotychczas przeprowadzonych prac wytworzone zostały dwa eksperymentalne modele komórkowe, które aktualnie są wykorzystywane do selekcji aptamerów.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł: Opracowanie nowej metody terapeutycznej czerniaka opartej na nośniku aptamerowym
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość: PLN 1 411 510 (całe konsorcjum: PLN 2 354 428,75)
Wkład Funduszy Europejskich: 1 129 208 PLN (całe konsorcjum: PLN 2 072 126,75)
Start: 1 stycznia 2020
Koniec: 30 czerwca 2021
Członkowie konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Pure Biologics S.A.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów