Aktualności
17 Sierpnia
2022

Zlecenie badawcze na selekcję aptameru zakończone sukcesem

Przedmiotem zlecenia badawczego było opracowanie aptameru, czyli krótkiego łańcucha DNA wiążącego cel molekularny – w tym wypadku specyficzne białko. Selekcja aptameru wykorzystywała autorską platformę PureApta™. Zlecenie podlegało jednorazowemu wynagrodzeniu („upfront payment”), w wysokości 214’000 PLN.

Zleceniu towarzyszyła podpisana 2 lutego 2022 umowa gwarantująca podział zysków z komercjalizacji opracowanego aptameru. Na mocy tej umowy, Spółce będzie przysługiwać sześcioprocentowy udział w zyskach netto Klienta z komercjalizacji rozwiązania terapeutycznego wykorzystującego opracowywany aptamer („success fee”). Komercjalizacja może nastąpić na drodze sprzedaży czy licencjonowania rozwiązania na każdym etapie jego rozwoju.

Aptamer będzie wykorzystany w projekcie nowatorskiego rozwiązania terapeutycznego o potencjale antywirusowym i cechuje go wysoka specyficzność oraz siła wiązania.

Zrealizowanie zlecenia otwiera drogę do ewentualnej realizacji zysków, co stanowi przykład komercjalizacji efektów platformy PureApta™, powstałej w wyniku realizacji projektu B+R dofinansowanego z Funduszy Europejskich oraz krajowych.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów